Lendav ketas

Ufonähtused HiiumaalSisukord1×1px
Ivo Tarmisto
Kodulehekülg
Tundmatu ilmingud
Eestis
Ufonähtused Hiiumaal

Avaleht
Kahe kera vaatlus
Valguslaigud
Erepunane kolmnurk
Sabaga tumepunane kera
Erkpunane kera
Veripunased valgusvihud
Helendavad objektid
Punane poolsfäär
Plinkivate tuledega Ufo
Hõbedaselt helkiv objekt
Ufo tegutses kolmel õhtul
Kahe 10-meetrise tulekera lähivaatlus
Suur UFO-kera Sõru kohal
Viited & Video

1×1px

Lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiilKolmel järjestikusel oktoobrikuu õhtul 2008.a.
tegutses UFO Mudaste külas Hiiumaal


Mina, Ivo Tarmisto, käisin uurimas minuni jõudnut teadet ufo-juhtumitest Mudaste külas Hiiumaal.

06. novembril 2008.a. viibisingi Mudaste külas ja intervjueerisin sündmuste pealtnägijat ning tegelesin vaatlusega ja fotografeerimisega.

Kuula salvestatud intervjuud pleierist
Meediapleier

Ma kirjutasin helisalvestusest üles nähtusi näinud ja kogenud vanaproua mina vormis jutustusest enam tähtsamad lõigud sellise tekstiga, mida vaatleja ise lindistuse ajal kasutanud oli ja seepärast on ka üleskirjutatud tekst küllalt sarnane vaatleja kõnepruugile. Jätsin välja enamuse minu poolt esitatud küsimusi ja selgitusi - need on helisalvestuses.

Vaatleja jutustus:

"See oli 6. oktoobril 2008.a. Minu naabrinaine käib minu pool siin telekat vaatamas, sest temal ei ole kodus võimalik vaadata TV3. Ta käib siin vaatamas seriaale "Kirgede torm", "Kodu keset linna" ja TV3 uudiseid ja need lõpevad kell kaheksa ära. Tema läks siit minema ja mina tulin kööki ja tema ütleb mulle siit läbi köögi akna, et "Tiiul tuli !". See on see naabri maja, mis siit paistab, kus Tiiu elab. See oli esmaspäeva õhtu ja ma mõtlesin, et mis siis tema siin esmaspäeva õhtul teeb. (Küsitleja märkus: see on Tiiu suvila, milles sellel ajal inimesed ei viibinud ). Ilse läks minema ja ma läksin oma elutuppa, kus me telekat vaatasime ja läksin toa aknast vaatama, sest Tiiu elamu paistab ka toa aknast. Pime, ei mitte midagi. Olin siis natukene köögis, sõin siis ja ma läksin vaatama siis õue oma trepi pealt ja vaatasin - ikka pime. Olin siis veel natukene aega ja vaatan "Tuli ", seal Salme suvila ( Küsitleja märkus: nendel päevadel suvilas inimesi ei viibinud ) pool, mis on siin meie toa (maja) taga. (Küsitleja märkus: vaatleja elamu ja Salme suvila vahel on umbes 40 m laiune suhteliselt hõre metsapuude riba ). Tuli seal ja see hakkas niimoodi käima edasi tagasi ( minu õue oli pime ) siit sinna kahe pere vahet, aga näitas korra tuld nagu taskulambist. Ja siis kui ta jälle ennast korra näitas ja kui ta jälle ennast nagu taskulambist näitas, oli ta siis juba teises kohas - nii et käis nende kahe maja vahel. No ja ma mõtlesin, et jahimehed, metssead sõid mu porgandid ära, aga ise mõtlesin et mis jahimehed siis siin edasi tagasi käivad. Ma ei tea ütelda kui kiiresti ta edasi tagasi käis, aga kui ta jälle tuld näitas, oli ta juba teises kohas. Ise mõtlesin, et mis jahimehed need ikka olla võivad ja mõtlesin, et Tiiul see suvila siin, et võib-olla temal käivad noored siin ilusal soojal õhtul ja käivad ise siin edasi tagasi. Ja jäigi niimoodi. Ja hommikul ma mõtlesin, et lähen vaatama, kas on ehk auto siin ja kedagi siia tulnud. Ja läksin siis selle talu õue, vaatasin, ei ole autot ega mitte midagi. Jäigi niimoodi."

"7. oktoobril vaatasin jälle kella kaheksa ajal toas telekat ja jälle tuli hakkas põlema. Tuli hakkas põlema ja tõmbas selle põllu (Küsitleja märkus: nende kahe naabrimaja vahel on suur lagendik ) nii kiirgavaks valgeks ( meie õu oli pime ) ja kaks korda viskas niimoodi plauhti, plauhti niisugust valgust nagu mingi majakas niimoodi viskab. See oli ikka valge niisugune valge valgus, pole mitte värviline olnud. See ( naabri Salme ) õue oli valge, täitsa särav valge ja siis oli nii, et Ilse läks siit minema ja läks siit natukene maad edasi selle valguse suunas ja tuli tagasi ja ütles, et temal oli läinud nii sandiks. ( teisel õhtul ta rääkis, et see õue oli nii valge, siit see põld Tiiu ja Salme vahel, see oli nii kiirgav valge ) Ja siis oli umbes niisugune, nii suur umbes niisugune asi oli, selle ülemises osas oli üks suur must auk ja allosas kaks väikest musta auku ja see sädeles kõik ja see seal oli kõik valge, meie õue oli pime. See oli niisugune asi, üleval oli üks suur must auk ja all kaks väiksemat musta auku ja see asi kiirgas ja sätendas kõik selliselt. Ma vaatasin seda kõike umbes poole kümneni ja mis ma ikka vaatan, aga ma ei mäleta enam, kas ta lõppes ära või ta jäi veel, kui ma tulin magama. "

"Kolmapäeva õhtul ( 8. oktoober ) hakkab samuti. Ilse ütleb, et näed tuli hakkab põlema ja ütles, et see läheb ju suuremaks kogu aeg, temal nagu paistis aknast rohkem kui me vaatasime seda "Kodu keset linna" lõppu. Ja Ilse ütleb, et näe nüüd läheb suuremaks. Ja jälle oli niimoodi, kõik oli valge ja valge niimoodi ja jälle oli niisugune asi, siis oli kaks niisugust väiksemat auku ja ka sädeles kõik niimoodi ja kõik oli valge. Ja ma mõtlesin, ise arvasin, et kuu, kuid kuud pole olnud, eile õhtul oli kuu, ma veel vaatasin ka. Ta oli umbes nii madalal, et ma mõtlen, et see elektripost on seal, et selle posti juures see tuli hakkas põlema. Ma ei tea, aga kas ta käis siis, see elektriliin läheb Salme juurest sinna Tiiu juurde, et kas tema käis siis seda liini mööda? Mitte nii madalal aga see pole ka kõrgel olnud - siis umbes selle liini kõrgusel niimoodi. Käis siis jälle niimoodi ja kõik oli jälle valge ja jäigi niimoodi. Neljapäeval pole tulnud ja siiamaani pole tulnud. "

Vaatleja selgitused:

"Ja teisipäeva õhtul me mõtlesime nõnda, et siia tee poole kuhugi metsa tahetakse panna kanal kahe masti püsti. Tee äärde on juba pandud niisugused betoonist alused. Mõtlesime Ilsega, et see mast on juba pandud ja et see annab valgust, aga mast ei anna ju valgust aga masti ju pole veel üles pandud ! Käisin veel Tiiu õues laupäeval ( 11. oktoober ) vaatamas, aga masti pole. "

"Ja et ta nii kaua käis. Ja esiteks siis kui ta 'taskulambiga' näitas, no kes käis siis siin taskulambiga, siin ei näe ju kuude pikkuselgi mitte kedagi. Tiiu ei käi siin eriti tihti, võib-olla käis siin viimati septembris korra. Aga see teine pere: Salme suri ära, võib-olla olete kuulnud seda tantsumemm Salme oli. See on Salme suvila, aga Salme on surnud ja tema poeg ja pojanaine käivad siia, aga nemad pole kuu aja jooksul siin käinud. Igaühel on oma tööd ja sõidud on kallid ja sedamoodi aga võib-olla et laupäeval tulevad, sest neil on veel roosid kinni katmata. "

"Viimane kord ( 8. oktoober ) oli siis niimoodi, et vaatasin siis jälle sealt toa aknast, võtsin siis niimoodi kardina eest ära ja vaatan ikka ja see siis liikus niimoodi edasi ja tagasi ja äkki tuli siis, ma vaatasin aknast, tuli siis niisuguse igavese vaardiga, tuli siis nagu minu poole ja ma kohkusin ja lükkasin kardina ette ja tõmbasin ennast niimoodi aknast kaugemale. Kohkusin ära. Ma ei tea kas niisugune tulekera või niisugune tuli Salme õuest niisuguse vaardiga, aga kui kaugele ta nüüd tuli, pimedas ka ei näinud, aga niipalju oli, et kui ma vaatasin, siis ma võtsin kardina eest ära, et siis on parem vaadata, aga siis ta tuli ja ma tõmbasin kaardina ette ja tõmbasin ennast kaugemale. Ja edasi - siis ta vist kadus ära, siis ta pole enam käinudki. Siis vist kadus ära, jah. "

"Tuli täitsa siit Salme poolt nagu mingi valge tulekera või mis asi ta oli või, see pole mitte valge olnud vaid rohkem nagu punakas ja tuli niisuguse vaardiga aga kui kaugele ta nüüd tuli, ma kohkusin ära. Esiteks kui ta siin oli, ma mõtlesin, et mitte kellelegi pole helistada, et hakka nüüd politseile helistama, võib-olla tuleb nüüd siia aga pole mitte midagi. Aga polekski ehk midagi olnud. ( kui politsei oleks kohale jõudnud ). Ja siis see tuli see kera sedamoodi, see oli punakas, tuli niisuguse vaardiga, et ma mõtlesin, et nüüd tuleb aknast sisse ja tõmbasin kardina ette ja tõmbasin ennast aknast kaugemale ja peale selle ta vist enam ei tulnud - siis ma läksin magama ."

"See kera suur ei olnud, võib-olla umbes poole meetri ümber, ja ta oli punakas ja tuli suure vaardiga, mis moodi ja kuidas, ega ma ei tea ka õieti, võib-olla ta tuli elektriliini mööda õieti, kes seadagi teab ? "

"See milles mustad augud olid oli kantlik, ta oli ka võib-olla et sama suuruseline nagu keragi oli, ma vaatasin, et ta oli nagu " kuldnoka puur " , umbes niisugune. No ütle mis asi ta oli ? Mis ta otsib siit ? Ta tuleb ja viib äkki minema ? Jah, sedasi need asjad on … Kas viib minema ka ? Jumal tänatud ( et on ka tagasi toodud ! ). Aga kui uks lukus on, kas saab siis ka sisse ? Aga kus ma siis välja saan, kui uks lukus on, mismoodi ta siis mind välja viib ? Aga kust mina siis läbi saan ? "

"See oli siis nüüd umbes kümme aastat tagasi kui Tiiu nägi. See oli siis pime aeg. Tiiu oli siis siin ( Mudastes ) ja ta tuli meile, et temal voolumõõtjas on kork läbi, pole voolu, et kas minul uut korki on. Minul ei olnud ja siis ta läks siia naabrite juurde, Reinu juurde, ja Rein oli talle siis korgi andnud- Ja siis kui tema sealt tagasi tulema oli hakanud. siis käinud niisugune tulekera tema vasakul pool külges tema kõrval. Kui tema tulnud edasi siis kera ka tulnud edasi ja siis kadunud ära ja natukese aja pärast olnud jälle tema kõrval. Ja siis ta tuli meile, ta oli nii hirmul, pole sõna suust välja saanud ainult ohkis ja ohkis ja kera oli tulnud siia tee äärde ja siin kadunud ära. Tee ääri mööda oli tulnud ( kera )."

"See kera on juba siin käinud. See oli siis kui Rein veel elus oli. Ta on juba kümme aastat nüüd surnud olnud, ta uppus selle "Hiiu Kaluri" laevaga koos."

"Ükskord me nägime, see oli veel vene aegu. Tulime naabrinaisega ühel õhtul Kärdlast, kas see oli mingi pühade aegu, käisime veel liha toomas. Ma ei tea kuidas need bussid siis käisid. Tulin sealt kus on turismibaas ( Malvaste ) edasi natukene maad ja siis oli seal tee ääres selline kuusepõõsas tee ääres. Naabrinaisel Ilsel oli siis veel vend ka seltsis meiega. Ja siis hakkas sealt ka läbi kuuse põõsa taeva peal niisugune valge kera vilkuma. Vilkus tükk aega, siis kadus ära, vilkus jälle, siis kadus ära. Ilse vend oli juba tükk maad sealt kohast edasi läinud ja ütles meile: "Tulge ära, ta viib teid minema!". Ja ta jäi edasi sinna vilkuma. Mis asi siis see oli ? See oli selgelt valge kera näha. See koht, kus me nägime seda kera vilkumas, oli turismibaasist natukene siiapoole seal, kus see pöör on. See paistis läbi puude, seal tee ääres oli niisugune suur kuusk, see viidi vist nääripuuks ühel aastal. Ja mina hakkasin kodu tulema ja vähe pime aeg oli ja tulen siit, vähe lund oli ka võib-olla oksad olid ka lumised ( ma olen nüüd juba 40 aastat siin elanud ) ja see tee kust teiegi nüüd alla keerasite ja tulen nüüd seda teed mööda ikka edasi ja vaatan, et nii võõras koht, et kus kohas ma nüüd olen, aga tuli hakkas siis toast paistma, siis sain aru kus ma olen. Kas tema siis mõjutas mind niipalju, et ma ei märganud alla keerata õigest kohast ? Ma ju ometi suure tee pealt keerasin alla siia küla teele aga ma pole osanud sealt küla teelt siia alla oma tee peale keerata ja läksin sealt otse. Naljakad asjad sündivad siin ! "

"Aga ma olen kuulnud, et nad elektripostil võtavad endale voolu. See võib olla see, et seal elektri liin läheb ja sealt kus Tiiu maja voolu saab, et sealt elektri posti otsast hakkaski see tuli paistma. Jah, ma olen kuulnud, et nad võtavad energiat. Ja ma usun, et sealt posti otsast see tuli hakkaski kõigepealt paistma. See kandiline tundus olema nii umbes " kuldnoka puuri " suurune umbes. Esimesel korral oli see suur must üleval ja kaks väiksemat oli all, aga teisel korral oli üleval kaks musta ja all samuti kaks musta. Aga mis need mustad augud olid ? Kas aknad või ? Miks ta nii kaua oli ? Ma olen lehes lugenud, et teda ainult korra näeb ? Mis ta siin käib ? Mis teda siin huvitab ?

"Ja siis ma nägin veel, see oli 2008.a. septembri kuus, 12. septembril. Ega ma ei tea kas see ufo oli või mis see oli. Jüri kes on Salme poeg, naabri suvila omani, tuli vahel reede õhtul siia. Ja kaheteistkümnes oli reede õhtu ja kolmeteistkümnendal pidi Kärdlas olema seente näitus. Ja mina tahtsin kangesti sinna minna, aga siit ei saa ju mitte kuidagi sinna minna ja ootasin, et võib-olla et Jüri tuleb, sest varemalt on Jüri siin käinud minult küsimas, kas minul midagi linnast tarvis on, et ma toon ja ma olen Jüri seltsis ka Kärdlas käinud varemalt. Ja ma ootasin kangesti Jüri selle reede õhtul ja ta jõuab tavaliselt kell kümme Heltermaale ja pool üksteist ta jõuab siia. Käisin vaatamas ikka ja kell oli veerand üksteist ja vaatasin - tuld ei ole. Ise mõtlesin, et ta pole jõudnud veel siia tulla. Kell oli kolmveerand üksteist, läksin uuesti vaatama: "Tuli põleb" . Aga ega ma pole vaadanud kus kohas ta põleb. Aga ma vaatasin aknast ja mul oli see mõte, et Jüri on tulnud ja kõik oli ümberringi pime ja et tuli põles kuskil ja rohkem ma pole midagi vaadanud. Ja hommikul tulin ülesse, see oli poole kaheksa paiku, et kas ma lähen ta juurde ja küsin, kas ta läheb hommikul Kärdlasse. Ja lähen nende õuele ja neil on köögi aken siia poole ja nad panevad selle paksu kardina köögi akna ette ja vaatan, et kardin on ees ja mõtlesin, et ta magab kindlasti. Läksin edasi, teine köögi aken - ka kardin ees, autot ega mitte midagi pole. Aga kus see tuli oli eile, ega ma pole vaadanud rohkem. Ma nägin, et tuli oli ja mis ma sest enam vaatan. Ja oligit sedasi. Mis tuli ta oli ei tea ? Kell veerand üksteist, siis tuld ei olnud, kell kolmveerand üksteist, ma arvasin, et ta on juba kindlasti jõudnud ja siis tuli põles. Mul oli siis kindel mõte, et Jüri on tulnud ja rohkem ma enam ei vaadanud ja läksin magama. Ja ma ei saanudki sellele seente näitusele minna. Ma pole seda veel Jürile rääkinud, kui Jüri tuleb siis ma räägin seda talle."

"Kui Jüri tuleb tõmbab ta õue valgeks, paneb lambid põlema. Siis õue valge ei olnud, õue oli pime. Siis tundus, nagu majas oli tuli, õue oli pime. Ma mõtlesin, et kui Jüri vahest hilja tuleb, kui ta üksi on, siis ta ka ei pane õues lampe põlema. Kui neid rohkem on ja tütar ka on, siis ta paneb põlema õues lambid ja käivad veel saunas. Õue oli pime ja ainult ühes kohas paistis hele tuli ja rohkem ma pole vaadanud, et Jüri on tulnud ja süda oli rahul.

Naljakad asjad sündivad siin !

How to Use "Google Translate"


The First Way:
  • Choose from the "Google Translate" gadget the language you want to translate into and select it and the whole web page text is translated into your choosen language.
The Second Way:
  1. Select the text you want to translate on the web page.
  2. Choose "Copy" for the selected text.
  3. Click on the "Google Translate" gadget text area.
  4. Now opens the "Google Translate" web page and paste the selected text into the form box.
  5. Choose from the right form the language you want to tramslate into and click on "Translate".
Tagasi algusesse