Teated Kosmosest
Sisukord


Atlantis

Atlantis ei olnud vanim kultuuriepohh planeedil.

Atlantisele kogunes planetaarseid abilisi.

Neid oli paljudest erinevatest maailmadest ja nende vahel kujunes aegade jooksul välja võimuvõitlus, et oma paremust kindlustada ja esile tõsta.

Sellel ajal elas Maal olendeid, kes olid kõrged vaimud ja nad tulid kergesti toime liikumisega erinevates eksisteerimisvormides, nad said teisitimõtlejatelt uusi ideid ja neil arenes soov korraldada asju ise.

Need abistajad oskasid kasutada kosmilisi jõude, mida nad tarvitasid, mitte küll üksteise, aga põhiasukate vastu, keda nad pidasid orjuses ja kasutasid igati ära.

Atlantisest arenes suur ja võimas keskus, kuhu kogunesid planeedil tegutsevad abistajate rühmad.

See toimis ka ruumivendade tugipunkti ja kogunemispaigana. Ülejäänud planeet jäeti suhteliselt omapead ja seal elavatele hõimudele mõeldud abi jäi andmata. Võib öelda nad unustati.

Atlantisele, täpsemalt tsentrumisse, püstitati erinevate usundite teenimispaiku ja mitmesuguseid kaubandusettevõtteid.

Ka loodi erinevaid uurimisasutusi, kus tegeldi inimeste geneetika küsimustega ja prooviti arendada universaalseid olendeid, kes oleksid tahtetult nõus töötama ka muudes maailmades.

Sinna rajati kuurorte, mis ei toiminud puhketsoonina, vaid poliitiliste plaanide sepitsemise kohana.

Seal oli ka põhirahvaste Jumalasulaseid, kes saadeti välja, sest nad kõnelesid võimu haaranud preestritele Isa Jumalast ja Tema tahtest.

Siis need, kellel oli võim ja kosmiliste jõudude kasutamise oskus, hakkasid omakasu huvides tegutsema, kasutades oma teadmisi teiste hirmutamiseks ja hooplemiseks.

Lõpuks pöördusid Isa Jumala tõelised teenijad Jumala poole palvega lõpetada see meeletus, aga teave tilkus läbi ja plaani põhimõte ei täitunud.

Väga paljud kasutasid neid teadmisi isiklikes huvides ja põgenesid siis enne lõplikku hävingut.

Atlantise hävitamise plaan selle esialgsel kujul ei täitunud, sest sellest sündmusest saadi teada. Paljud põgenesid mujale, ka sellised inimesed, kellel oli salajasi teadmisi. Nad võtsid need minnes kaasa, et seda mujal kasutada omakasu huvides. Nüüd olid need teadmised aga juba hajutatud, mitte terviklikud.

Need teadmised on olemas olnud kogu aeg, aga hajutatuna eri kohtades.Tagasi algusesse