Teated Kosmosest
Sisukord


Kristuse valitsemisaeg

Aeg läheneb, millal igaüks võib soovi korral näha uut aega või Kristuse valitsemisaega või neljandat dimensiooni või vaimutasapinna kontakte - kuidas kuskil öeldakse või tahetakse, et see toimiks.

See tähendab, kaks ajastut, kaks maailma on praegusel hetkel ühes, teineteises, sammumas üht jalga. Aga väga varsti need eralduvad nõnda, et need, kes on ennast sidunud nüüd kaduva kolmemõõtmelise maailmaga, materiaalse maailmaga, need jäävad sinna, näevad, tunnevad ja kogevad ainult seda nii kaua, kui see on olemas. Teine teadvus, mis on ettemääratud kirkuse suunas liikunud, hakkab aimama ja tunnetama seda uut valgust, mis tulemas.

Nad näevad ja tunnetavad teatud ajal kahte olukorda korraga, neil on kahesugune maailmapilt korraga ees. Need on inimesed kes on tahtnud muutuda ja areneda, nende jaoks see endine maailm kaob äkki mühinal.

See pole hävingu ennustamine, vaid see on uue valguseaja saabumine.

Kõigest sellest oleme kõnelenud palju ja nüüd soovime allakriipsutada neid asju, mis saavad olla hämmastavad neile, kes tajuvad ennast kahes teineteise peal olevas olukorras korraga.

Maailm on see, mida inimene ise on oma ettekujutuse ja tajuga loonud ja nüüd hoiab kõikide meeltega sellest kinni.

Nii võttes tähendab maailma lõpp selle pildi või kujutuse lõppu, millest kangesti kinni on hoitud.

See uus ja kirgas tulevik on igaühe oma, kes end tahab sinna sirutada. Sinna võib igaüks pääseda, takistusi ei ole, kedagi ei panda vägisi, takistus on ainult inimese enda sees, ta on selle ise ehitanud.

See uus valmib vaikselt, nähtavale tulekuks kulub aega, aga need sündmused saavad nähtavaks nende isikute teadvuses, kes suudavad seda vastu võtta ja neid eriti palju ei ole.Tagasi algusesse