Teated Kosmosest
Sisukord


Maa varasem tsivilisatsioon

Maa varasema tsivilisatsiooni kokkuvarisemise tulemusel jäi järele ainult väike grupp inimesi, kes otsustasid Maalt põgeneda. See toimus teie ajaarvamise järele enam kui 30 000 aastat tagasi, kuid juba siis olid Maa inimesed materiaalse teaduse arendanud, milline vähemalt mõnes suhtes tublisti kaugemale oli jõudnud teie praegusest teadusest. Nemad järgisid loodusseadusi selle asemel, et neid üksteisele vastandada, nagu teie teadus seda teeb. Ja nii olid nende seadused palju lihtsamad ning ometi suutsid nad asju korda saata, mida teie veel ei suuda. Ka nemad ei tundnud ära vaimsete ja sotsiaalsete väärtuste samaaegse arenemise absoluutset vajadust, et need oleks pidanud arenema samas tempos, kui materiaalse teaduse areng.

Selle epohhi kahe peamise rahva vahel avanes sotsiaalne ja poliitiline lõhe. Hõõrumised mõlema rahva vahel kasvasid aastast - aastasse, kuni see lõpuks üheks hävitussõjaks kujunes. Üks rahvas kasutas teise vastu puhast energia relvi. Relvi, millede purustav jõud tuhat korda suurem oli, kui vesinikupommidel, mis tänapäeval elanikkonda ähvardab. Ei olnud enam küsimust, kas võit või kaotus, nad lihtsalt hävitasid üksteist vastastikku. Oli vähe ellujäänuid ja kiiritus planeedi pinnal oli tõusnud kõrgemale kui inimesed seda kannatada võivad. See ei tähendanud mitte, et kõik ellujäänud äkilise kiirguse surmale määratud olid, kuid see tähendas, et edasiarenev vaimsete ja bioloogiliste funktsioonide moondumine suure hulga mutatsioonidega, mida järgnevad generatsioonid esile toovad, lõpuks nende elutaseme peaaegu looma tasemele viib.

Ühel kõrgtasandikul, praeguses Tiibetis, maandusid kuus laeva oma meeskondadega. Peeti nõu et otsustada, mida ette võtta või kas üldse midagi ette võtta saab.

Pandi ette teha katset jõuda ühele teisele planeedile. Selleaegsed õhulaevad olid suutelised sõitma ilmaruumis mõnisada miili kõrgemal maapinnast. Kuid kunagi ei olnud katset tehtud mõnele teisele planeedile lennata ja meeskonna liikmed ei olnud sugugi kindlad, et sarnane katse tagajärgi annaks.

Planeet, mida teie Marsi nime all tunnete, oli sellel korral konjunktsioonis Maaga ja tingimused tema pinnal temperatuuri, atmosfääri, vee ja muudes suhtes olid sel ajal inimese edasielamiseks palju rohkem kohased kui olukorrad, mida teie astronoomid täna seal valitsevatena kindlaks teevad.

Pandi toime hääletus ja nelja laeva meeskonnad olid selle poolt, et seda suurt õnnemängu ette võtta lootuses, et selle läbi vähemalt ühte osa inimkonna kultuurist alal hoida. Meeskondade teised liikmed arvasid, et nad selle kõrgtasandiku asendi tõttu, mille peale nad kogunenud olid, sellel valitseva kiirguse vähese intensiivsuse tõttu edasi elada võivad, ilma et pruugiks nad ise või nende järeletulijad täieliku kehalise ja vaimse moondumise all kannatada. Nemad hääletasid selle poolt, et kohale jääda.

See rass, kuhu nende laevade meeskondade liikmed kuulusid, oli saavutanud täieliku sugupoolte võrdsuse ja mõlemad sugupooled olid peaaegu võrdsel hulgal sellel nõupidamisel esindatud. Neljast sõidukist, kes seda suurt hüpet riskeerisid ette võtta, jõudsid kolm õnnelikult sihtmärgile. Kosmosest teate edastaja andmetel ei ole neljanda laeva kohta mingisuguseid märkmeid.

Mitmete generatsioonide vältel nõudis vali eluvõitlus uuel planeedil selle rahva kogu aega ja energiat. See oli uue inimsoo tume ajajärk ja teate edastajal on suhteliselt vähe teadmisi selle aja kohta. Igal juhul esimesed meeskonna liikmed on kohe peale kohalejõudmist uuele planeedile alustanud üht hoolikat "maakera inimeste" ajaloo kirjutamist ja selle juures ka tema hukkumise põhjused ära toonud. Läbi järgnevate aastasadade on see ajalugu hoolega alal hoitud. Teda tuntakse kui "suurt õppetundi" ja on esimene, mida teate edastaja planeedi kogu noorsoole õpetatakse niipea, kui ta ennast aktiivse elu jaoks ette valmistab.

Kui võitlus edasielamise eest pikkamööda võidetud sai, võttis materiaalse teaduse arenemine jälle oma normaalse käigu, kuid teate edastaja rahva mineviku õppetunde alaliselt silmade ees hoidmise tõttu, jäi see alati õigesse vahekorda sotsiaalsete ja vaimsete väärtustega. Nad on leidnud, et kõik kolm teadust omavad neid samasuguseid põhiloodusseadusi ja nad on nende mõistmises kaugele edasi jõudnud.

Nüüd on nad oluliselt sõltumatud planeetidest. Mõned nende ruumilaevadest on väga suured, teie mastaabi järgi otsustades. Nad on mitu korda suuremad kui teie kõige suuremad laevad. Nad võivad neis sõidukites kõike nende füüsiliseks eluks ja mugavuseks vajalikku valmistada ja kuna nad energia probleemi lahendanud on, ei ole neil vaja ühelgi planeedil maanduda, väljaarvatud selleks, et toorainet muretseda uute valmistamiseks.

Nende enda kehaliste vajaduste rahuldamine vajab vähe aega ja vaeva. Selle tõttu võivad nad palju oma mõtlemisest ja energiast pühendada abi andmiseks neile rassidele, kes oma arengu kriitilist punkti veel üle elanud ei ole.

Praegune tsivilisatsioon planeet Maal ei ole veel seda kriitilist punkti üle elanud, kuid siinsedki filosoofid nii möödunud ajast kui ka tänapäevast, on inimestele küllalt juhatusi andnud, laiahaardelise teaduse, et inimestel võimaldada õiget suunda võtta, kui neid ainult suudaks selleni viia, et nad selle suuna jälgimise absoluutset vajadust ära tunneksid.

Kui inimene seotud silmadega kuristiku poole ruttab, siis nõuab see suurt pingutust, et teda hädaohust ära hoida. Kui aga side silmadelt kõrvaldatud on, ei ole enam mingit vaeva vaja, sest siis pöördub inimene vabatahtlikult ringi.

Planeet Maa usu ja filosoofia raamatutes on palju andmeid, mis näitavad, et teie rahvaste mõtlejad läbi kõigi aegade materiaalsele teadusele koondumise hädaohust teadlikud olid! Teie Piibli esimeses raamatus on lugu Paabeli tornist, inimrassist, kes vaimlise teaduse silmist kaotanud oli ja oma käte tööga Jumalani jõuda tahtis. Katse lõppes loomulikult nurjumisega ja kaosega, nagu alati selliste katsete puhul.

Sotsiaalsete ja vaimsete teaduste arenemine tuleb peaaegu iseenesest, kui selle arenemise oluline vajadus igaühele arusaadav on.

Kõige lihtsamal kujul võetud, haarab sotsiaalteadus uurimusi inimeste suhetest oma kaasinimestesse. Vaimu teadus tähendab uurimust inimsuhtumisest Jumalasse. Iga nende kolme teaduse arenemise lakkamatu vajadus on otsene püüdlus paremale mõistmisele.

Teie Piiblis öeldakse, et kõige suurem kõikidest käskudest on... "Sina pead Issandat, oma Jumalat armastama kõigest oma südamest, kõigest oma meelest ja kõigest oma väest."

Tõlge peaks algtekstidest olema: “Sa pead püüdma mõista!" Ei ole vaja inimest käskida Jumalat armastada, kui inimene Jumalat mõistab ( ära tunneb ), järgneb sellele tõrkumatult armastus.

On veel üks ütlus: "Kui teie inimeste ja inglite keeltega räägiksite ja teil ei ole armastust ( mõistmist ), siis oleksite teie kui vask, mis kumiseb ja kelluke, mis heliseb." On ju ilmne, et vaatamata ühe inimese kõneosavusele tema sõnad ei oma tõelist mõtet, kui ta ei mõista millest ta räägib!

Teie tarkuse raamatud õpetavad, et inimene peab oma ligemisi armastama ja oma vaenlastele andeks andma. Nende tarkuse raamatud ütlevad, et kui inimene oma ligemest mõistab ja see teda, siis ei saa nad kunagi üksteisele vaenlased olla. Et kaasinimest mõista, nõuab võimet ennast tema olukorda panna ja asju näha nii, nagu tema neid näeb. On suur vahe teadmise ja mõistmise vahel. Teadmine asub peas, kuid mõistmise asukoht on süda.

Oluliseks vajaduseks teie tänapäevases maailmas on lihtne mõistmine teie rahvaste inimeste vahel! Lepingutel, kokkulepetel ja garantiidel valitsuste vahel on vähe väärtust, kui inimeste vahel puudub mõistmine. Teie omate abinõusid teadete kiireks edasiandmiseks üle terve maailma, nagu raadio, televisioon, telefon ja internet. Miks ei kasutata neid vahendeid palju suuremal mõõdul arusaamise levitamiseks rahvaste vahel? Jah, on küll neid raadio- ja TV jaamu, mis töötavad tõe levitamiseks, kuid neid on liiga vähe ja nende programm koosneb siiski suuremalt osalt propagandast. Propaganda on ainult ühte tüüpi idee või nõuande "müümine" teisele isikule või rahvusele üheks tegutsemiseks, millest te usute, et sellele peab järgnema.

Mida teie maailma inimesed ära tundma peavad on: et kõikide teie maakera inimeste vajadused, soovid, lootused ja kartused tegelikult ühesugused on. Kui igaüks seda tõsiasja mõistab, siis teil on terve põhialus ühe "maailma" ehitamiseks, millest teie poliitikud nii sõnarohkelt ja teie vaimsed juhid nii igatsevalt kõnelevad.Tagasi algusesse