Teated Kosmosest
Sisukord


Sissejuhatus

Viimaste aastakümnete jooksul, nagu paljud lugejad teavad, on ajalehed, ajakirjad, raadio ja televisioon toonud arvutuid teateid mitmesuguste objektide nägemisest harilikult õhus, kuid mõnikord ka maapinnal, millede väljanägemine ja tegevus ühegi teie planeedil tuntud õhusõiduki tüübiga kooskõlas ei ole.

Paljudele inimestele on need objektid veel tundmatud. Jah, on isegi mõningaid, kes vaatamata tõendite suurele hulgale, ikka veel dogmaatiliselt väidavad, et sarnaseid objekte "ei või olemas olla".

Mõningad kuulsad teadlased on pärast nende nähtuste pealiskaudset uurimist, need kui mitteolulised kõrvale jätnud. Paljud teised on nad ilma igasuguse kontrollita kõrvale jätnud. Teiseltpoolt on aga suur ja pidevalt kasvav grupp inimesi, kelle kõige tugevam huvi ja nende külaskäikude määratu suure tähtsuse äratundmine, neile jõudu ja kannatust on andnud, kõike andmeid koguda ja väga täpselt järele kontrollida. Iga sellise isiku jaoks on kolm tõsiasja väljaspool igasugust kahtlust.

  • Esiteks, et need objektid tegelikult olemas on, nad on olemas.
  • Teiseks, et need väljaspoolt maakera pärit on ja kaugelt üle selle on, mis teie maakeral tunnete.
  • Kolmandaks, et neid juhib intelligents või mõistus, milline silmnähtavalt suurem on kui teie enda oma, kuigi teie mitte alati ei suuda nende eesmärgist aru saada ega teguviisi jälgida.


Tagasi algusesse