Kärdla meteoriidikraater - maa geokronoloogiline skaala

Maa geokronoloogiline skaala

Aegkond

Ajastu

Elustiku areng

Algus

(mln. a. tagasi)

Kestus

(mln. a. tagasi)

uusaegkond
ehk

kainosoikum

kvaternaar

neogeen

paleogeen

inimene 1,8

22,5

65,0

1,8

20,7

42,5

keskaegkond
ehk

mesosoikum

kriit

juura

triias

katteseemnetaimed

lendsisalikud ja linnud

imetajad

141

195

230

76

54

35

vanaaegkond
ehk

paleosoikum

perm

karbon

devon

silur

ordoviitsium

kambrium

okaspuud

sõnajalad, kahepaiksed

kalad

maismaaloomad, selgroogsed, korallid

maismaataimestik

280

345

395

435

500

600

50

65

50

40

65

100

aguaegkond
ehk

proterosoikum

vend selgrootud 2600 2000
ürgaegkond
ehk

arhaikum

- algelised eluvormid algus üle

4200

1600

WM: I.Tarmisto