Märksõnad

a |aguaegkond| |aleuriit| |aluskord| |amfiboliit| |amorfne olek| |autigeenne|

b |biotiit| |bretsha|

|devon| |diktüoneema| |diktüoneema argilliit|

|eelkambrium|

|genees| |geofüüsika| |geokronoloogia| |geoloogia| |geoloogiline kaart| |geoloogiline kaardistamine| |gneiss| |Gondvana| |gravelliit| |gravimeetria| |gravimeeter|

|idavere lade| |Ilumetsa meteoriidikraatrid| |isotroopia|

|juura| |jõhvi lade|

|Kaali meteoriidikraatrid| |kambrium| |karbon| |karbonaatsed kivimid| |keila lade| |kivimeteoriit| | kivimid| |korrelatsioon| |kraater| |kriidiajastu| |kukruse lade| |kvarts| |kvaternaar|

|maa geokronoloogia| |meteoor| |meteoorkeha| |meteoorne tolm| |meteoriit| |mineraalvesi| |moreen|

|neogeen|

|oandu lade| |ordoviitsium|

|paleo| |paleogeen| |pangas| |perm| |planaarne| |porsumine| |purdkivim|

|rakvere lade| |raudmeteoriit|

|segameteoriit| |silur|

|tektoonika| |terrigeensed kivimid| |triias|

|vend|

|widmannstätteni struktuur|

ü |ürgaegkond|

grnarowkolmnurga kaudu pääsed alustatud valiku juurde tagasi

Kasutatud kirjandus:


aguaegkond  grnarow

ehk proterosoikum, teine geoloogiline aegkond, algas 2600 mln. ja lõppes 600 mln. aastat tagasi. Aegkonna kestel tekkinud kivimid moodustavad proterosoilise ehk aguladekonna, mis asetseb kogu maakeral nooremate ladekondade all ja paljandub ulatuslikult kilpidel.

Valdavad on graniidid , gneissid, kristalsed kildad, kvartsiidid, marmorid, konglomeraadid ning purskekivimid, kõik tugevasti kurdunud (karjala kurrutus). Moondumata ja kurdumata settekivimeid leidub ainult vanadel platvormidel.

A-s oli meres juba suhteliselt rikkalik elustik, mis koosnes kõva skeletita organismidest. Aegkonna lõpus olid tõenäoliselt olemas kõik nüüdisselgrootute hõimkonnad. Kivististena on leitud lubivetikaid, radiolaare, foraminifeere, käsnade nõelu, meduuside jäljendeid, ussikäike, lülijalgseid.

Aguladekonnas paiknevad maailma suurimad rauamaardlad, neid on Venemaal (Krivoi Rog, Kurski magnetanomaalia, Karjala, Kasahstan), Skandinaavias, Hiinas, LAV-is, P-Am-s, (Apalatshid, Ülemjärve ümbrus); rohkesti leidub ehitus- ja ehiskive (nt. Karjalas kvartsiiti, graniiti ja marmorit ning Ukrainas labradoriiti).

Eestis kuuluvad aguaegkonda graniidid, gneissid, kristalsed kildad ja vulkaanilised kivimid aluskorda, liivakivid moodustavad pealiskorra vanima osa (vendi kompleksi);

aleuriit grnarow

(kr. aleuron 'jahu'), ka möll, liivast peenem ja savist jämedam purdsete. Eristatakse peent (rohkem kui 50% osakeste läbimõõt 0,01 - 0,05 mm) ja jämedat a-i (läbim. 0,05 - 0,1 mm). Pms. a-iosakestest koosnevat purdkivimit nimet. aleuroliidiks;

aluskord grnarow

geol, aluspõhja tugevasti kurrutunud osa, mis Eestis koosneb magma- ja moondekivimeist ning lamab 100-500 m sügavuses pealiskorra kihtide all;

amfiboliit grnarow

(kr. amphibolos 'kahemõtteline, petlik' + lithos 'kivi' )tume keskmisekristalliline moondekivim; koosneb amfiboolist ja aluselisest või keskm. plagioklassist (päevakivi), tekib gabrode või dolomiitsete merglite moondel.

Amfiboliiti leidub koos gneissidega Karjalas, Koola poolsaarel, Uuralis jm., vähesel määral ka Eesti aluskorras ja rändkivide hulgas;

amorfne olek grnarow

aine olek , mida iseloomustab aatomite või molekulide paigutuse korrapärasus ainult väga väikestes piirkondades (kuni 1 nm ulatuses); makroskoopiliselt on a. o-s aine täiesti isotroopne.

Amorfne olek on omane niihästi lihtsaile (klaas, sulatatud kvarts) kui ka kõrgmolekulaarseile ühendeile (kautshuk, kummi, vaigud, orgaaniline klaas);

autigeenne grnarow

(kr.)isetekkinud. Geol. a. mineraal või kivim - antud settekivimis leiduv kohapeal tekkinud mineraal või kivim. Geneetiliselt on autigeensed kivimid seotud kas süngeneesi, diageneesi või epigeneesiga;

biotiit grnarow

vilgud;

bretša grnarow

(it. breccia), rihas, teravakandilistest koostisosadest tsementeerunud jämedapurruline purdkivim. Tekkelt võivad bretšad olla eksogeensed (varingu, lahustumis-, lihke- või murenemisbretšad), vulkaanilised, tektoonilised ja epigeneetilised;

devon grnarow

(Edela Inglismaa Devoni krahvkonna järgi), vanaaegkonna neljas ajastu, algas u. 405+(-)10 ja lõppes u. 350+(-)10 mln. aastat tagasi; järgnes silurile ja eelnes kivisöeajastule;

Selle ajastu vältel kujunenud kivimid moodustavad devoni ladestu, mis tüüpilisel alal Lääne-Euroopas (Briti saartel, Belgias, Reini Kiltkivimäestikus) ja Ida-Euroopas jaguneb kuueks ladejärguks.

Devonis muutus oluliselt põhjapoolkera paleogeograafia. P-Am. ja Ida-Euroopa manner liitusid siluri ja devoni ajastu vahetusel üheks, Euroameerika mandriks. Nende ühinemispiirkonda tähistab Apalatshidest Skandinaavia mäestiku põhjaosani kulgev kaledoonia kurrutusvööde, seal tekkisid Kaledoonia mäed. Samal ajal tekkisid Sajaanid, Austraalia Alpid jmt.

Mäetekkele kaasusid mandrite üldine kerkimine ja üks Maa ajaloo ulatuslikemaid ookeanide taandumisi. Eriti suur oli maismaa ülekaal lõunapoolkeral: seal moodustasid suhteliselt kitsaste väinadega eraldatud mandrilaamad GONDVANA hiidmandri.

Merede pindala vähenemine ning maismaa pinnamoe suured erinevused põhjustasid äärmiselt kontinentaalse kliima, millega kaasnes laguunsette ning mandriliste liivakate ja savikate setete rohkus. Eriti ulatuslikke alasid kattis punasevärviline liivakivi, nn. old red. Hilises keskdevonis ja varases hilisdevonis tungis meri lühikest aega peale, kujunesid paksud rifilubjakivide ja kiltade lasundid ning madalaveelised lubjakad ja savikad setted.

Selleaegsed setted on Maa ajaloos vanimad, mis sisaldavad rohkesti taimede, pms. vetikalaadsete (nematofüütide) ja algeliste tüvendeostaimede (psilofüütide) jäänuseid. Ajastu keskelt pärineb juba ka koldade, osjade ja esimeste sõnajalgade jäänuseid. Jäänuste massilisel kuhjumisel tekkisid kivisöemaardlad (Teravmägedes, Timaani kõrgustikul).

Merd asustasid rohe-, mänd- ja punavetikad. Devonis tekkisid esimesed hulkjalgsed, putukad ja primitiivsed kahepaiksed. Varem tavalistest mereloomadest surid peaaegu täiesti välja graptoliidid ja trilobiidid, tunduvalt vähenes peajalgsete (nautiloidide) osa.

Selgrootutest loomadest olid arvukaimad karbid, teod, käsijlagsed ja lihtsad ammonoidid (goniatiidid). Selgroogseist elasid lõuatud rüükalad, kiir- ja vihtuimsed, kopskalad ja esimesed tõelised haid. Vihtuimseist arenesid tõenäoliselt maismaa neljajalgsed.

Devoni setteis on suuri nafta- (Ida-Euroopas ja P-Am-s), boksiidi-, rauamaagi ja soolamaardlaid ning mineraalvett.

Eesti oli devoni ajastul ekvaatori lähedal asuv ulatuslik järk-järgult vajuv nõgu, millesse kandusid Kaledoonia mägede ja Balti kilbi kulumissaadused. Ladestu suurim paksus on Eestis 448,5 m.

diktüoneema grnarow

(Dictyonema), vanaaegkonna meredes hiliskambriumist varakarbonini laialdasel alal elutsenud graptoliitide perekond. D-l on vihtjas, paljudest dihhotoomselt hargnevaist raokestest koosnev toes.D-sid sisaldavad hulgaliselt varaordoviitsiumis moodustunud argilliidid. Eestis on d-sid leitud ordoviitsiumi ja siluri kihtides, eriti Pakerordi lademest;

diktüoneemaargilliit grnarow

van. nimetus diktüoneemakilt, Põhja-Eestis Pakerordi lademes oobolusfosforiidi katendina esinev peene- ja ülipeenekihiline mustpruun põlevkivi, nimet. temas sisalduvate graptoliitide, prk. Dictyonema järgi.

D. paljandub Põhja-Eestis pankrannikul ja jõgede orgudes. Kihi paksus küünub Loode-Eestis 6 m-ni, ida ja lõuna suunas õhem. D.on sapropeelkütus, mis sisaldab kuni 20% orgaanilist ainet, tuhasus keskm. 80%; d-i utmisel saadakse kuni 3% õli. Mineraloogiline koostis: pms. kvarts (50%), päevakivid ja illiit. Haruldaste elementide (Mo, V, Cu, Pb, Sr, Yb, Re ja teised) sisalduse ja kütteväärtuse tõttu ( kuni 1600 kcal/kg) on d. kaevandamist vääriv maavara. Oobolusfosforiidi lahtisel kaevandamisel võib d. suure püriidisisalduse tõttu puistanguis kergesti isesüttida;

eelkambrium grnarow

ka prekambrium, ajavahemik maakoore ja seda moodustavate kivimite arvatavast tekkest (4,5 - 4,0 mrd. aastat tagasi) kambriumi alguseni (570 mln. aastat tagasi).

Maakoore kivimite suurim absoluutse geokronoloogia põhjal tõesatud vanus on 3,5 ( teistel andmetel 3,8) mrd. aastat.

Üksikasjalikuma ajaliigestuse ja ja kivimite liigituse korral kasut. e-i mõiste asemel ürgaegkonna ja aguaegkonna mõistet;

genees grnarow

(kr. genesis), teke; tekkelugu;

geofüüsika grnarow

(kr.)Maa füüsika, teadus, mis käsitleb Maa koore (litosfääri), tema pinnal asetsevate veekogude (hüdrosfääri) ja teda ümbritseva õhkkonna (atmosfääri) füüsikalisi omadusi ja nähtusi. Maad käsitletakse geofüüsikas keerulise, muutuva füüsikalise kehana, mille koostisosad on vastastikuses mõjustuses ja mis allub ka teiste taevakehade (eeskätt Päikese ja Kuu) mõjule.

Geofüüsika jaguneb maakoore füüsikaks, hüdrofüüsikaks ja meteoroloogiaks (atmosfäärifüüsikaks). Maakoore füüsika jaguneb omakorda gravimeetriaks, seismoloogiaks, magnetomeetriaks (õpetus Maa magnetismist), elektromeetriaks (õpetus Maa elektrist) ja radiomeetriaks (õpetus litosfääri radioaktiivsusest).

Hüdrofüüsika jaguneb merefüüsikaks (osa okeanoloogiast) ja mandrivete füüsikaks (osa hüdroloogiast). Meteoroloogia jaguneb dünaamiliseks meteoroloogiaks, maapinnalähedase õhukihi füüsikaks, aeroloogiaks, ionosfäärifüüsikaks, aeronoomiaks, aktinomeetriaks, atmosfäärioptikaks, atmosfääriakustikaks, õhuelektri õpetuseks, radio- e. tuumameteoroloogiaks ja sünoptiliseks meteoroloogiaks.

Geofüüsikaline uurimistöö põhineb laialdasel vaatlusjaamade ja observatooriumide võrgul, tal on suur rakenduslik tähtsus ilma ennustamises, maavarade otsimises, maavärinate uurimises, raadiosides ja navigatsioonis;

geokronoloogia grnarow

geoloogiline ajaarvamine, maakoore kihtide tekkimise järjekorra ja aja kindlaksmääramise süsteem ning sellega tegelev ajaloolise geoloogia haru.

Absoluutne geokronoloogia ehk ajaarvamine väljendab geoloogiliste sündmuste aega ja kestust ning kivimite vanust aastais. Aja määramiseks mõõdetakse uuritava objekti elementide radioaktiivsel lagunemisel tekkivate isotoopide hulka. Määrangud on seda täpsemad, mida noorem objekt on: uusaegkonna puhul (v.a. kvaternaariajastu) on täpsus u. +(-) 50 000 aastat, kesk- ja vanaaegkonna puhul +(-) 1 - 2 ja +(-) 5 mln. aastat.

Absoluutset ajaarvamist täiendab (ja on sellest nüüdisajal täpsemgi) suhtelina ajaarvamine ehk suhteline geokronoloogia, mis piirdub kivimkehade tekkimise järjekorra selgitamisega ja jätab geoloogiliste sündmuste absoluutse kestuse lahtiseks. Seejuures lähtutakse asjaolust , et maakoores kõrgemal asetsev kiht on madalamal asetsevaist noorem (kehtib kui lasumus on rikkumata või vähe rikutud).

Maakoore kihtide tekkimise järjekorda kujutab geoloogilise ajaarvamise ehk geokronoloogiline skaala. Suhtelise g. a-se ühikud (alanevas järjekorras, sulgudes ajaline vaste) on järgmised: ladekond (aegkond), ladestu (ajastu), ladestik (ajastik), ladejärk (ajajärk), lade (iga), vöö (välde);

geoloogia grnarow

(Kr.), teadus Maa ja eriti selle tahke koore (litosfääri) ainelisest koostisest, ehitusest ja arenemisest (geoloogilisest ajaloost), samuti Maa arenemist põhjustavate ja orgaanilise looduse evolutsiooniks vajalikke tingimusi loovate protsesside iseloomust ja kulust. Geoloogia kasutab peamiselt võrdlev-ajaloolist meetodit.

mineraloogia uurib maakoore lihtsamaid koostisosi - mineraale.
geoloogia ja füüsika piiriteaduseks on kristallograafia ja geofüüsika.
geoloogia ja keemia piiriteaduseks on geokeemia.
petrograafia uurib maakoore kivimeid, nende tekkimise ja arenemise seaduspärasusi. stratigraafia selgitab maakoore kivimkehade vanuselist järjestust, kasutades selleks paleontoloogia uurimistulemusi.
dünaamiline geoloogia uurib geoloogilisi sise- ja välisjõude, mille mõjul maakoore koostis, ehitus ja pealispinna reljeef pidevalt muutuvad.
Sellest on arenenud iseseisvaid teadusharusid, ngu seismoloogia, vulkanoloogia, glatsioloogia jt. Eriti tuleb nimetada tektoonikat, mis uurib maakoore kivimkehade lasumiskujusid ning nende tekkimise ja arenemise seaduspärasusi. Tektoonika osa, mis käsitleb noori tektoonilisi vorme ja liikumisi, on tuntud neotektoonikana.
Ajaloolise geoloogia osi on paleogeograafia;

geoloogiline kaart grnarow

maakaart, millel on kujutatud mingi maakoore osa geoloogiline ehitus ja kivimite paiknemine. G. k-de vormistus on rahvausvaheliselt ühtlustatud: kivimeid kujutatakse leppemärkidega (kasut. pms. värve, viirutusi, täht- ja arvindekseid), geoloogiliste struktuuride piire, tektoonilisi rikkeid jms. erisuguste joontega.

G. k-di juurde kuuluvad legend ning lasumust kujutavad geoloogilised läbilõiked ja tulbad. G. kaarte jaotatakse ülevaatekaartideks (mõõtkava 1:1 000 000 või väiksem), väikesemõõtkavaliseks ( 1 : 1 000 000 ja 1 : 500 000), keskmisemõõtkavaliseks ( 1 : 200 000 ja 1 : 100 000) ja suuremõõtkavaliseks ehk detailsteks kaartideks (mõõtkava 1 : 50 000 või suurem).

Sisu järgi eristatakse aluspõhja-, pinnakatte-, tektoonika-, hüdrogeoloogilisi, maavarade jm. kaarte. Trükis on avaldatud Eesti aluspõhja (1980) ja pinnakatte kaart (1981), mõlemad 1 : 400 000;

geoloogiline kaardistamine grnarow

koosneb väli- ja kameraaltöödest. Välitöödel läbitakse uuritav ala mitmes sihis, kirjeldatakse paljandeid, rajatakse kaevandeid ja puurauke, uuritakse kivimite koostist, geneesi, vanust, lasumisviisi maavarade leidumise võimalusi, tehakse geomorfoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi vaatlusi, rakend. aero-kosmo (kaugseire-) meetodeid ning geofüüsikalisi meetodeid. Andmed kantakse välipäevikusse ja välikaardile.

Kameraaltööde hulka kuuluvad laboratoorne kivimite määramine, välitööandmete üldistamine, geoloogiliste kaartide, nende juurde kuuluvate seletuskirjade ja tööaruande koostamine ning trükivalmis seadmine.

Eesti keskmisemõõtkavaline kaart on lõpetatud.

gneiss grnarow

(sks), geol. kvartsist, päevakivist ja ühest või mitmest tumedast alumosilikaatsest mineraalist (vilgust, amfiboolist, pürokseenist) koosnev moondekivim. Erineb graniidist vöölise või kildalise struktuuri poolest. Ortogneissid tekkivad tardkivimite, paragneissid settekivimite ümberkristalliseerumisel kõrge temperatuuri ja ühesuunalise rõhu korral.

Rohkesti gneissi sisaldavad Balti kilbi (ka Eesti aluskorra) vanimad kivimid. Eestis on aga gneissi palju ka rändkividena.

Gondvana grnarow

(India kohanime järgi), aguaegkonna lõpust keskaegkonna alguseni eksisteerinud suur lõunapoolkera manner, mis hõlmas praeguse L-Am, (v.a. Andid) ja Aafrika, Austraalia (v.a. Austraalia Alpid) ja Antarktise ning Araabia ja Hindustani poolsaare.

Keskaegkonnas tükeldus Gondvana iseseisvaiks mandripangasteks, nende üksteisest eemaldumise tagajärjel kujunesid praegused lõunapoolkera mandrid ja neid eraldavad ookeanid.
 

gravelliit grnarow

tsementeerunud kruus;

gravimeetria grnarow

(lad.+ kr.)geofüüsika haru, mis uurib Maa raskusvälja ning selle seost geoidi kuju ja Maa siseehitusega. Põhisuurus, millega tegeldakse gravimeetrias, Maa raskusjõud, on gravitatsioonijõu (gravitatsioon) ja Maa pöörlemisest tingitud tsentrifugaaljõu summa. Raskusjõud avaldub raskuskiirendusena, mis määratakse kas absoluutse või suhtelise mõõtmisega pendelseadme või gravimeetri abil.

Raskusjõu kõravalekaldumist normaalraskusjõust nimet. raskusjõu anomaaliaks; et viimase põhjustab massi ebaühtlane jaotus maakoores, siis võimaldab selle tundmine kindlaks teha kivimite tiheduse jaotuse. Raskuskiirenduse mõõtmise tulemused kantakse gravimeetrilisele kaardile isoanomaalidena, mis ühendavad ühesuguse anomaaliaga punkte.
Gravimeetria uurimistulemusi rakendatakse Maa kuju määramisel, maavarade otsimisel jm.
Eestis töötab gravimeetriajaam raskusjõu lühiajaliste muutusste registreermiseks;

gravimeeter grnarow

(lad. gravis "raske", kr. metron "mõõt'), seade raskuskiirenduse suhteliseks mõõtmiseks. Gravimeetri töö põhineb Newtoni gravitatsiooniseadusel. Gravimeetri mõõtesüsteemi massile mõjuva raskusjõu tasakaalustab vedru elastsusjõud, niidi väändemoment või gaasi rõhk. Tasakaalustava jõu suuruse järgi leitakse raskuskiirenduse suhteline suurus.

Otstarbe järgi eristatakse aero- ja meregravimeetreid ning gravimeetreid kindlal alusel mõõtmiseks. Vastavalt mõõtesüsteemi ehitusele on gravimeetrite täpsus 10-6 - 10-7 m/s2 (10-4 - 10-5 GI), statsionaarsel mõõtmisel kuni 10-8 m/s2 (10-5 GI);

idavere lade grnarow

geol. keskordoviitsiumi Caradoci ladejärgu vanim lade, asetseb Kukruse ja Jõhvi lademe vahel; paksus 0,5 - 17 m lääne suunas õhenev. Avaneb kitsa vöötmena Põhja-Eestis, on nimetatud Lääne-Virumaa Idavere külas asuva tüüpleiukoha järgi.

Olulised paljandid: Humala. Peetri, Aluvere ja Vasavere paljand.
Idavere lademe vanemad kihid koosnevad heledaist tugevaist lubjakividest, nooremais kihtides on ülekaalus savikad lubjakivid ja neis on metabentoniidi- ja kukersiidivahekihte. Iseloomulikud kivistised on trilobiidid, käsijalgsed ja käsnad; lademest on leitud Eesti aluspõhja vanimad korallid.
Lademe lubjakivi on kasutaud tsemenditootmisel (Kunda), kohati ka ehituskiviks;

Ilumetsa meteoriidikraatrid grnarow

Suurema, valliga piiratud koonilise kraatri Põrguhaua läbimõõt on valli harjalt mõõdetuna 80 m, süg. 12 m, valli kõrgus küünib 4 meetrini. Samasuguse ehitusega väiksema kraatri Sügavhaua mõõtmed on vastavalt 50, 5,4 ja 1,5 m. Nende lähedal on mõni selgitamata tekkega pisem lohk.

Ilumetsa kraatrid on vanemad kui 2000 aastat. Ehituselt sarnanevad nad tüüpiliste meteoriidikraatritega, kuid meteoriidikilde pole neist leitud.
Ilumetsa on raudteepeatus Tartu ja Petseri vahel, 66 km Tartust, kuulub Põlva maakonda Veriora valda. Kraatrid asuvad Ilumetsa raudteepeatusest 1-2 km lõunas, Kahkva metskonna Sügavhaua vahtkonnas.

isotroopia grnarow

(iso- + tropos'pööre, suund'), aine füüsikaliste omaduste, nt. elastsuse, elektri- ja soojusjuhtivuse sõltumatus suunast. Isotroopsed on vedelikud, gaasid, amorfsed ained ja mõne omaduse suhtes ka kuubilise sümmeetriaga kristallid;

juura grnarow

(Juura mäestiku järgi), keskaegkonna teine ajastu, järgnes triiasele ja eelnes kriidile; algas 190+(-)5 mln. aastat tagasi, kestis 55 - 60 mln. aastat. Juura alguses oli enamik platvorme maismaa, tekkis kivi- ja pruunsütt sisaldavaid kivimeid. Purskekivimeid (aluselisest laavast) tekkis pms. Aafrika, L-Am, ja Siberi platvormil. Ajastu keskel algas Maa ajaloo suurimaid mere transgressioone, selle maksimum oli hilisjuuras. Suured juura ladestu settekivimite (savide, kiltade, merglite, lubjakivide) alad on Kesk-Euroopas, Põhja-Aafrikas, Lääne- ja Ida-Siberis ning P-Am. lääneosas; Baltimail on juura kivimeid ainult Leedu ja Läti lääneosas.

Juura maismaa taimeriigis domineerisid paljasseemnetaimed (hõlmikpuud, bennetiidid, palmlehikud) ja sõnajalad.

Vee-elustikus oli ammoniitide kõrgaeg, rohkest oli ka karpe, tigusid, merisiilikuid, ränikäsni ja koralle.

Selgroogsetest arenesid liigirohkeiks roomajad, neid elutses nii maismaal, vees kui ka õhus. Ilmusid esimesed linnud (arheopterüks), merikrokodillid ja -kilpkonnad;

jõhvi lade grnarow

keskordoviitsiumi Caradoci ladejärgu kolmas lade Baltoskandias, paikneb Idavere ja Keila lademe vahel; paksus 0,5 - 15 m (väheneb lõuna suunas). Koosneb ühtlastest savikatest mugullubjakividest ja merglitest. Lademe alumist ja ülemist piiri tähistavad metabentoniidi vahekihid. Leidub eriti käsijalgsete, trilobiitide ja karpvähiliste kivistisi;

Aluverest on leitud maailma vanimate merisiilikute kivistisi.

Olulised paljandid: Harju-Madise, Humala, Peetri, Alliku, Pääsküla, Aluvere ja Jõhvi paljand. Jõhvi lademe lubjakivi tarvitati varemalt tsemenditööstuses, kohati põletati sellest ka lupja;

Kaali meteoriidikraatrid grnarow

Meteoriidi plahvatuskraatrite rühm Saaremaal Kuressaarest 20 km kirdes, Euroopa ainsad tõestatud metoeriidikraatrid.Rühm koosneb 8 kraatrist.

Kaali peakraatri läbilõige
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Kaali peakraatri läbilõige

Peakraatrit ( diam. 110 m, süg. 16 m ) ümbritseb 3-7 m kõrgune vall,
mis koosneb plahvatusel ülespaiskunud pinnasest.
Kraatri siseveerul paljandub 9 dolomiidikihtide plokki (laius kuni 50 m, paksus kuni 10 m),
mis on aluspõhjast lahti murdunud ja paiskunud kald- või püstasendisse.

Paljandunud dolomiidikihid
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Paljandunud dolomiidikihid. Foto R.Tiirmaa

Kraatris asub Kaali järv, mille läbimõõt on veeseisust olenevalt 40 - 60 ja süg. 1 - 6 m.
Kõrvalkraatrid (diam. 12-39 m, süg. 0,9-4m) paiknevad peakraatrist edelas ja kagus;
neist on leitud peeni raudmeteoriidi kilde.

Kaali väikekraater Nr 3
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Looduslikult kauneim on kraater nr. 3 Foto R.Tiirmaa

Kaali meteoriidikraatrid tekkisid u. 3500 aastat tagasi ida suunast langenud hiiglasliku raudmeteoriitide saju kokkupõrkamisel maapinnaga. Saju kogumass võis olla kuni 1000 tonni ja meteoriitide kiirus põrke hetkel kuni 20 000 m/s. Kaali meteoriitide kraatreid kirjeldas esimesena 19. saj. algul J.W.L.v.Luce, nende meteoriitse päritolu tõestas I.Reinwald 1927.a. Aastast 1955 jätkas kraatrite uurimist A.Aaloe, kes tegi kindlaks aluspõhjakivimite ulatusliku purustusvööndi ning liigitas kõik kraatrid löögi-purustuskraatriteks.

Tänaseks on Kaali kraatrite piirkonnast kogutud kilde 2,5 kg. Enamasti on need siiski väikesed 0,5 - 2 g piires. Suurim leid kaalus pärast roostekoorikust puhastamist 28,2 g. Nad on mitmesuguse kujuga, konarliku pealispinna ja teravate murdeservadega, sageli lõhedest korrapäratult läbitud ja lagunevad neid pidi kergesti. Need on oktaedriidse struktuuriga tüüpilise raudmeteoriidi tükikesed.

Kraatri ümbrusest leitud meteoriiditükikesed
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Kraatri ümbrusest leitud meteoriiditükikesed
U.Veske foto

Puhastatud meteoriidikild - 10,3 g
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Puhastatud meteoriidikild - 10,3 g.
Suurendus 2 korda. U.Veske foto

Impaktiidid - koorikulaadsed löögimetamorfismi saadused
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Impaktiidid
koorikulaadsed segakoostisega löögimetamorfismi saadused meteoriidiplahvatusel.
Suurendatud 10 korda. U.Veske foto

Meteoriidikild - magnetiitsete sulamistäppidega
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Meteoriidikild - magnetiitsete sulamistäppidega
Suurendatud 10 korda. U.Veske foto

Kaalist leitud suurim magnetiit-silikaatne kera
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Kaalist leitud suurim magnetiit-silikaatne kera
Suurendatud 10 korda. U.Veske foto

Magnetiidikerakesed - meteoriitse hajusaine iseloomulikumaid vorme
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Magnetiidikerakesed - meteoriitse hajusaine iseloomulikumaid vorme
Suurendatud 10 korda. U.Veske foto

Widmannstätteni struktuur. Meteoriit (oktaedriit) Puguios Tshiilist. Pikkus 15 cm.
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Widmannstätteni struktuur. Meteoriit (oktaedriit) Puguios Tshiilist. Pikkus 15 cm.
U.Veske fotod TA Geoloogia Instituudi meteoriidikollektsioonist.

Peakraatri arheoloogilistel kaevamistel 1976-79 avastas V.Lõugas selle kirdeküljel 7. - 6. saj-st eKr. pärit kindlustatud asula. Saadi ka 3. - 4. saj-st pärinevaid leide. Arvatavasti meie ajaarvamise alguses ümbritseti kraatrivall u. 470 m pikkuse ja kuni 2,8 m paksuse raudkivimüüriga.

Geoloogilise kaitsealana ( 4,8 ha ) aastast 1959, aastast 1979 suurendati seda 50 ha-ni: kraatrite lähedusse ehitatud paviljonis on kaitseala tutvustav näitus;

Vanas paviljonis oli kunagi kraatrit tutvustav näitus
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Vanas paviljonis oli kunagi kraatrit tutvustav näitus. Foto R.Tiirmaa

kambrium grnarow

(Walesi muistse nime Cambria järgi), vanaaegkonna vanim ajastu; algas 570+(-)20 mln. aastat tagasi, kestis 90 - 100 mln. aastat. Ajastu määratles 1836 a. inglise geoloog A.Sedgwick (1785 - 1873). Kambriumi kestel oli praegusel põhjapoolkeral hiidookean, nn. Paleo-Vaikne ookean, teine suur veekogu - Paleo-Atlandi ookean- oli nüüdisaegse läänepoolkera edelaosa. Enamasti ekvaatori ümber asetsenud mandrite vahel paiknes kitsas Aasia ookean.

Mäetekkeprotsessid avaldusid pms. Siberi ja Kasahstani laama piires, aga kõikuvliikumised hõlmasid kõikide mandrite äärealasid ja nende tagajärjel kujunesid seal madalad shelfimered. Neist suurimad olid Siberi, Hiina ja Euroopa ääremered, seal ladestus liiva, savi ning vetik- ja arheotsüaatlubjakive.

Lõunapoolkera mandrid moodustasid ühtse GONDVANA hiidmandri, selle piires (India mandril) ja Siberis tekkis kuuma kuiva kliima tõttu rohkesti soolasisaldavaid laguunisetteid. Praeguse Salairi mäestiku ja Austraalia idaosa kohal kuhjus vulkanismi tagajärjel tufi ja laava lasundeid.

Kambriumi taimestikus olid ülekaalus merevetikad. On kindlaks tehtud ka algelise maismaataimestiku olemasolu.

Loomastikus olid peamised veeselgrootud: trilobiidid (nn. esimene trilobiitide fauna: Olenellus, Olenus, Paradoxides, Agnostus), lukuta käsijalgsed, arheotsüaadid, (surid välja kambriumi keskpaiku), meduusid, ussid, okasnahksed.

Ajastu lõpus ilmus arvat. ka selgroogsete eellasi.

Olulisemad k-i maavarad on nafta (Lääne-Siberis), ja fosforiidid (Kasahstanis). K-i setteid on liivakividena ja savidena ka Eestis, need avanevad paekalda alumises osas.

Kambriumi savi kasutatakse tellise- ja keraamikatööstuses.

karbon grnarow

kivisöeajastu, vanaaegkonna eelviimane ajastu, järgnes devonile ja eelnes permi ajastule; algas 350+(-)10 milj. aastat tagasi, kestis u. 50-60 milj. aastat; Piiritleti 1822 a.Inglismaal.

Maakoore laamade liikumise tagajärjel vanaaegkonna keskel eksisteerinud Paleo-Tethyse ja Uurali ookean ahenesid. Ürgmandrid lähenesid üksteisele ja selle tagajärjel tekkisid nende servaaladel - Kesk-Eoroopas, Uurali ja Tjan-Shani alal, Sise-Aasias, Ohhoota mere rannikul ja Apalatshide alal - mäestikud (hertsüünia kurrutuse sudeedid ja astuuri faas).

Lõunapooluse piirkonnas asetsenud GONDVANAST johtus ulatuslik mandrijäätumus, mille jälgi ilmneb L-Am-s, Indias, Aafrikas ja Ida-Antarktikas praegugi.

Valdavalt oli karboni kliima soe ja niiske, see soodustas taimestiku arenemist ning kivisöelasundite tekkimist, eriti P-Am, Euroopas, Siberi, Kasahstani ja Hiina mandri äärealadel, mida meri maakoore vajumise tõttu korduvalt üle ujutas. Tekkinud söekihtkonna kogupaksus küünib 10 - 12 km-ni ja maardlad (Walesis, Ruhris, Shlaskis, Donbassis ja P-Am-s Apalatshides) kätkevad üle 50% maailma söevarust.

Muudest karboni maavaradest on tähtsad raua- ja vasemaak (Kes-Euroopas, Uuralis, Tjan-Shanis, Altais, Kasahstanis), kromiit, plaatina (Uuralis), nafta ja maagaas(Volgamaal). Moodustus ka rohkesti karbonaatseid kivimeid (korall-, krinoid-, fusuliinlubjakivid).

Ajastu kestel kujunenud kivimid moodustavad karboni ladestu;

Taimestikus oli juba kujunenud vöötmelisus: eristusid troopiline vestfaali floora ning kaks parasvöötme floorat - tunguusi (põhjapoolkeral) ja gondvana taimestik (lõunapoolkeral). Põhilised taimed olid hiidosjad (kalamiidid), hiidkollad (lepidodendronid, sigillaariad), puukujulised sõnajalad ja kordaiidid.

Loomastikule oli iseloomulik maismaaselgroogsete hoogne areng ja rohkus; eriti palju oli algelisi kahepaikseid (stegokefaale), ilmusid roomajad: meredes oli kõhrkalade (hailaadsete) kõrgaeg.

Selgrootuist oli kõige rohkem foraminifeere, goniatiite, käsijalgseid, mereliiliaid ja -siilikuid, õisloomi, karpe ja tigusid;

Maismaal arenesid kiiresti putukad, nt. hiigelkiilid, ilmusid ämblikulaadsed ja hulkjalgsed;

karbonaatsed kivimid grnarow

valdavalt kaltsiidid (lubjakivid) või mineraalsest dolomiidist (dolomiidid) koosnevad settekivimid (rahvakeeles paas) või moondekivimid (marmor). Teised karbonaatsed mineraalid näit. aragoniit, sideriit ja magnesiit, moodustavad kivimeid harvemini. Karbonaatseid kivimeid, mis sisaldavad 25-75% savi, nimet. mergliteks, dolomiiti sisaldavaid mergleid dolomiitmergliteks e. domeriitideks, pudedaid valgeid lubjakive kriidiks.

Lubjakivid on tekkelt kas organogeensed või kemogeensed; nad on moodustunud veekogu põhja settinud lubimudast, milles leidub organismide lubiskelette ja savi.
Dolomiidid võivad olla kas kemogeensed või tekkida lubjakivide dolomiidistumisel (sekundaarsed dolomiidid)
Karbonaatseid kivimeid kasutatakse laialdaselt: puhast lubjakivi ja dolomiti ehituses, lubja põletamiseks, metallurgias, suhkrutööstuses.
Merglit tsemenditööstuses
Marmorit ehituses ja raidkunstis.
Pudedat lubjakivi ja merglit põldude lupjamiseks.
Magnesiiti sisaldavaid kivimeid keemiatööstuses.
Eestis moodustavad lubjakivid ja dolomiidid pealiskorra olulise osa, paljanduvad peamiselt Põhja- ja Kesk-Eestis;

keila lade grnarow

keskordoviitsiumi Viru seeriasse Caradoci ladejärku kuuluv lade Baltimaadel, Jõhvi ja Oandu lademe vahel; paksus Eestis 2 - 25 m. Paikneb kogu Eesti alal, avaneb Põhja-Eestis. Paljandid Ristna neemel, Vasalemma uues karjääris, Keila paemurrus ja Pääskülas.

Lademe alumine osa koosneb ühtlastest savikatest lubjakividest, ülemises osas on poolkarpja murdega lubjakivid ja tsüstiidlubjakivid.

Tihedamad lubjakivierimid sobivad lubja põletamiseks, killustiku valmistamiseks ja ehitusmaterjaliks;

kivimeteoriit grnarow

peamiselt silikaatidest (pürokseenid, oliviin) koosnev meteoriit. Enamik kivimeteoriite sisaldab korrapäraseid silikaatsest ainesest kerakesi (kondrid) ja nikkelraua teri. Kivimeteoriidid on arvukaim meteoriitide klass;

Meteoriitide kollektsioon Viini keiserlikust muuseumist
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Meteoriitide kollektsioon Viini keiserlikust muuseumist.
Pilt venekeelsest W.Meieri raamatust "Mirozdanie" St.Peterburg 1896

kivimid grnarow

maakoores olevad, harilikult kõvad, enamasti tsementeerunud mineraalide kogumid, mis on tekkinud loodusliku diferentseerumise, kristalliseerumise või ümberkristalliseerumise tagajärjel. Koosnebad harilikult mitmest mineraalist (polümineraalsed kivimid), harvemini ühest (monomineraalsed kivimid).

Kivimid jaotatakse tekkimisviisi järgi 3 rühma:

  1. magmakivimid ehk tardkivimid (graniit, gabro)
  2. moondekivimid e. metamorfsed kivimid (gneiss, marmor)
  3. settekivimid (lubjakiviliivakivi) , mis võivad omavahel olla seotud siirdekivimitega (kvartsiitliivakivid, gneissgraniidid, settelis-vulkaanilised kivimid jt.)
Kivimid asetsevad maakoores mitmesuguse kuju ja suurusega kivimikehadega, mille põhilised lasumusvormid on süvakivimitel batoliit, stokk, lakoliit, ja sill, purskekivimitel laavakate, vulkaanikuhik ja laavavool, soonkivimitel daik, sette- ja moondekivimitel kiht.

Kivimikehad võivad lõheneda eraldisteks; eristatakse näit. sammasjaid (basaltides), madratsitaolisi (graniitides), ja kerajaid (mõnedes vulkaniitides) eraldisi.
Kivimite värvus, tihedus, poorsus, kõvadus jm. omadused sõltuvad nende mineraloogilisest ja keemilisest koostisest, struktuurist ja tekstuurist.
Kivimite uurimisel kasutatakse peale geoloogiliste meetodite peamiselt keemilist, mikroskoopilist, röntgenstruktuuri- ja termilist analüüsi.
Magmakivimid ja moondekivimid moodustavad u. 95% maakoorest. Settekivimeid leidub peamiselt maakoore pindmises osas (harilikult mõne km sügavuseni), kus nende osatähtsus ulatub 75%-ni.
Eestis moodustavad settekivimid kogu pealiskorra, kuna magmakivimid ja moondekivimid paiknevad arhaikumis ja proterosoikumis tekkinud aluskorras. Geoloogiliste protsesside tagajärjel tekkinud kivimeid eristatakse tehiskividest.
Kivimite teket, koostist, ehitust ja muutumist uurib petrograafia.
Settekivimeid uurib litoloogia;

korrelatsioon grnarow

(lad.), vastastikune seos. Geoloogias läbilõigete stratigraafiline võrdlemine (rööbistamine) nende geoloogilise vanuse määramise eesmärgil;

kraater grnarow

(kr.)geoloogias
  1. Vulkaani purskeava. Kraatri põhja avaneb vulkaani lõõr. Sõltuvalt vulkaani tüübist on kraatrite arv, ehitus ja suurus erinev;
  2. Meteoriidi löögi või plahvatuse tagajärjel tekkinud lehterjas süvend, mida ümbritseb vall. Eestis on tuntud Kaali meteoriidikraatrid ja ka Ilumetsa metoeriidikraatrid;
  3. Rõngasmägi Kuul;
Tsõõrikmäe meteoriidikraatri läbilõige

Tsõõrikmäe geoloogiline ehitus põhja-lõuna suunalisel läbilõikel
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
"Eesti Loodus" nr 9 1984
Artikkel "Tsõõrikmägi - ka meteoriidikraater?" Enn Pirrus ja Reet Tiirmaa
Joonis. Tsõõrikmäe geoloogiline ehitus põhja-lõuna suunalisel läbilõikel.
1. muld 2. liiv 3. turvas 4. savi-liivasegune aleuroliit, oletatav varinguline süvenditäide 5. moreeniga sarnanev oletatav vallipuistang 6. moreen 7. devoni kirju aluspõhjasavi 8. devoni liivakivi 9. mattunud orgaanikarikka muda kiht süvandi nõlval 10. sekundaarne taandusoreool turbalasundi ümber 11. uurimiskaeve ja puuraugud

kriidiajastu, ka kriit grnarow

keskaegkonna viimane ajastu, algas 135+(-) 5 mln. aastat tagasi, kestis u. 70 mln. aastat; järgnes juurale ja eelnes paleogeenile. Ajastu kestel kujunenud kivimid moodustavad kriidiladestu, mille määratles J.B.J.d'Omalius d'Halloy (1783-1875) 1822 a. Prantsusmaal.

Kriit jaguneb vara- ja hiliskriidiajastuks. Ajastu setteid leidub kõigil mandreil ja laialdaselt ka tänapäeva ookeanide põhjas. K-l jätkus Pangaea hiidmandri (eriti selle löunaosa) lagunemine. Ajastu lõpuks olid üksteisest eraldunud kõik lõunapoolkera mandrid.

K. esimene pool oli suhteliselt maismaaline. Mandritel kuhjus kivisütt sisaldavaid liivu ja savisid. Hiliskriidis, Maa ajaloo ühe suurima merepealetungi vältel ujutusid Põhja-Aafrikas, Lõuna- ja Kesk-Euroopas, Aasias (Lääne-Siberis, Kesk-Aasias, Lähis-Idas), Ameerikas ja Austraalias üle hiigelpiirkonnad; suurtel aladel settisid lubimudad, moodustusid kriidi- ja merglilasundid.

Vara- ja ka hiliskriidi lõpus toimunud kurrutustel moodustusid Aasias Kamtshatka ja Sihhote-Alini mäestik, Ameerikas Kaljumäestik, Sierra Nevada ja Andide keskahelik.

Kriidi mereelustikus olid selgrootute hulgas ülekaalus peajalgsed (ammoniidid, belemniidid), meresiilikud ja karbid, tekkisid pelaagilised foraminifeerid (nt. globigeriinid), kalade hulgas said valdavaks luukalad.

Maismaal jätkus suurte roomajate kõrgaeg (nt. Tyrannosaurus, Mesosaurus, Iguanodon, Ceratopsis), lindudest olid olemas hammastega ürglinnud.

Ajastu lõpus ilmusid esimesed imetajad.

Taimestikus valdasid k. keskpaigani palmlehikud, hõlmikpuud, okaspuud ja sõnajalad, ajastu teisel poolel tõrjusid kiiresti arenevad katteseemnetaimed need tagaplaanile.

K. lõpus hääbus hulgaliselt loomaliike: kadusid suured roomajad, ürglinnud, ammoniidid ja peaaegu kõik belemniidid.

Kriidi kivimeis leidub naftat ja maagaasi (USA-s, Mehhikos, Põhjamere põhjas, Lääne-Siberis, Pärsia lahe piirkonnas, Liibüas), kivi- ja pruunsütt (Taga-Baikalimaal, Mongoolias, USA-s), metallimaake (Kaug-Idas, Kirde-Siberis, Kordiljeerides), fosforiiti (Venemaal, Prantsusmaal), kivi- ja kaalisoola, lubjakive, kriiti.

Eestis kriidiajastu setteid ei ole;

kukruse lade grnarow

Baltoskandia keskordoviitsiumi alamkaradoki ladejärgu vanim lade; lasub uhaku lademel, kaetud idavere lademega. Avaneb vööndina Põhja-Eestis.

Olulised paljandid: Paldiski, Humala, Peetri, Harku (paemurrud) ning Ubja, Küttejõu, Kohtla ja Viivikonna (karjäärid). Lademe paksus suureneb läänest itta (6,4 - 13,5 m).

Valdavad on muguljad sinakashallid savikad lubjakivid, milles leidub bituminoosse lubjakivi ja kukersiidi (põlevkivi) vahekihte. Viimased on paksemad Ida-Eestis, kus 6 paksemat (kihid A-F, kogupaksus kuni 3,2 m) kaevandatakse. Lõuna pool koosneb lade savikaist rikkalikult püriidistunud detriiti sisaldavaist lubjakividest, milles on ooliitseid vahekihte.

Kukruse lademes on rikkalikult kivistisi (kokku u. 350 liiki): trilobiite, käsijalgseid, tigusid, sammalloomi, okasnahkseid;

kvarts grnarow

(sks. Quarz), mineraal SiO2. Kvartsi rühma kuulub vähemalt 11 ehituselt ja kristallistruktuurilt erinevat erimit. Püsivaim ja olulisim kivimeid moodustav kvartsierim on beetakvarts; kõvadus 7, tihedus 2,65 Mg/m3, kristallid on harilikult kuuetahulise prisma ja kuuetahulise püramiidi kombinatsioonid.

Hinnaline poolvääriskivi (ametüst, moorion, mäekristall, suitsk, tsitriin).

Kvartsi kasutatakse klaasi valmistamisel (kvartsklaas), optikas, raadiotehnikas (piesoelekter),kosmoseuuringuis jm.

Peitkristallilisi erimeid kasutas (kaltsedon) kiviaja inimene tööriistade valmistamiseks ja tule saamiseks. (ränikivi).

Välgulöögi mõjul võib kvartsirohkeis kivimeis ja setteis tekkida looduslik kvartsklaas (fulguriit);

kvaternaar grnarow

(lad. quaternarius 'neljast koosnev'), ka antropogeen, Maa noorim geoloogiline ajastu, uusaegkonna kolmas ajastu, algas (erinevate hinnangute järgi) 0,6 - 2 milj. aastat tagasi. Kvaternaaris kujunenud kivimid moodustavad kvaternaari ladestu;

Paleoklimaatiliselt jagatakse kvaternaari pleistotseeniks ja holotseeniks (viimased 10 000 aastat). Ajastut iseloomustab mandrijäätumus (jääaeg), mis oli eriti ulatuslik põhjapoolkeral (haaras suure osa selle parasvöötmest) .
Kvarternaari kliima on perioodiliselt muutunud, mistõttu jääajad on vaheldunud jäävaheaegadega. Arvamused kvaternaari jäätumiste arvu kohta on erinevad (1 - 12); enamik uurijaid peab tõenäoseks 3 - 5 jäätumist. Maksimaalse jäätumise (rissi, dnepri) ajal katsid liustikud u. 3 korda suuremat ala kui nüüdisajal. Jäätumisalasid katavad liustiku-, liustikujõe- ja jääpäisjärvesetted ( moreen, liiv, kruus, viirsavi), mis moodustavad otsamoreene, oose, mõhnu jm. pinnavorme.
Jäätumisest puutumata aladel (periglatsiaalne vöönd) on iseloomulik löss.
Perioodilised kliimamuutused on mõjustanud maailmamere taset, kõikumine (eustaatilised liikumised) on ulatunud kuni 200 m-ni; meretaseme kõikumine koos maakoore neotektooniliste liikumistega on põhjustanud transgressioone ja regressioone. Eriti (kuni 2000 m) on kvaternaaris kerkinud alpi kurrutuse alad; kerkimisega kaasnes elav seismiline ja vulkaaniline tegevus.
Suhteliselt kiiresti kerkivad ka kunagised jäätumiskeskused, näit. Skandinaavia poolsaare keskosa (kuni 10 m saj-s).
Pleistotseeni floora ei erinenud oluliselt nüüdisaegsest, aga selgroogsete faunas oli pleistotseeni algul veel rohkesti neogeeni loomi (näit. mõõkhambuline tiiger, hipparion), kes elasid koos kvaternaarile eriomaste, kuid tänapäevaks väljasurnud liikidega (näit. mammut, karvane ninasarvik, koopakaru).
Kvaternaaris on arenenud inimene.
Olulised maavarad on liiv, kruus, savi, turvas, järvelubi, tervismuda, ooker, guaano. Jõesetteis on tekkinud ka metallide (kuld, plaatina) ning teemandi puistmaardlad;

maa geokronoloogiline skaala grnarow

meteoor grnarow

(kr. meteoros"õhus hõljuv"), ka lendtäht. astr. optiliste, akustiliste, elektriliste jm. nähtuste kompleks, mille põhjustab planeetidevahelisest ruumist Maa atmosfääri tungiv meteoorkeha. Enamiku meteoore tekitavad alla 1 cm-se läbimõõduga meteoorkehad 130-70 km kõrgusel Maa pinnast.
Meteoor ilmub hetkel, mil meteoorkeha frontaalpind on õhu molekulide löökide tagajärjel kuumenenud to - ni 1800 - 29 000 oC ning algab intensiivne aurustumine ja pihustumine. Õhu molekulide ja meteoorkehast eraldunud molekulide kokkupõrkamine põhjustab nende lagunemist aatomiteks ning aatomite ergastumist ja ioniseerumist millega kaasneb helendamine.
Meteoori heledus ja kestus (sekundi murdosast u. 10 sekundini) oleneb meteoorkeha kiirusest ( 11-73 km/s) ja massist. Meteoori näivat heledust hinnatakse tähesuurustes; eristataks teleskoopilisi meteoore (heledus alla +6m ), harilikke meteoore (+6m kuni -4m ) ja boliide (üle -4m ).

Meteoorid kaovad meteoorkeha täieliku aurustumise (kiired meteoorid) või kiiruse vähenemise tõttu (aeglased meteoorid). Viimasel juhul säilib osa meteoorkehast, mis langeb meteoriidina Maa pinnale. Aastatel 1924-44 uuriti meteoore ka Tartu tähetornis (E.Öpik);

"Meteoorid videos ja piltidel"

meteoorkeha grnarow

astr. planetidevahelises ruumis liikuv tahke keha, mis Maa atmosfääri sattudes põhjustab meteoori ja võib meteoriidina maapinnale langeda. Meteoorkehadeks loetakse kehi, mille läbimõõt on alla 10-3 - 10 5 cm; osakesed läbimõõduga alla 10-3 cm moodustavad kosmilise tolmu.

Komeet
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Komeet
Pilt venekeelsest W.Meieri raamatust "Mirozdanie" St.Peterburg 1896

Päritolult eristatakse komeetide tuumade lagunemisel tekkinud meteoorkehi (väga haprad ja kobedad, tihedus 0,3-1 Mg/m3 , tekitavad meteoorivoole ja enamiku juhuslikke e. sporaadilisi meteoore) ja väikeplaneetide vööndist pärinevaid meteoorkehi (kompaktsed, tihedus 2,2-8 Mg/m3 , tekitavad väikese osa juhuslikke meteoore). Umbes 85% meteoorkehi liigub planeetidega ühes suunas;

meteoorne tolm grnarow

metalsed või silikaatsed kuulikesed ( mõni kuni mõnisada mm ), mis pihustuvad Maa atmosfääri tunginud meteooride sulavalt pinnalt;

meteoriit grnarow

Meteoriit - Taevakivi
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Taevakivi

(kr.), planeetidevahelisest ruumist Maale langenud tahke keha, atmosfääri läbinud meteoorkeha jääk. Eristatakse raud-, sega- ja kivim-e. M-de mass küünib sajandikust g-st tuhandete tonnideni. ( Näiteks Arizona kraatri tekitanud m-i mass oli arvatavalt 63 000 t.).

 
Kui meteoorkeha õhutakistuse tõttu atmosfääris puruneb,
siis jõuab ta maapinnale meteoriidisajuna.

Meteoorkeha lagunemine
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Meteoorkeha lagunemine
Pilt venekeelsest W.Meieri raamatust "Mirozdanie" St.Peterburg 1896

Suured, mitmetonnise massiga m-d harilikult killunevad maapinaga põrkudes ja tekitavad m-i läbimõõdust palju suurema koonilise lohu, nn. löögikraatri, mida ümbritseb vall. Vt. näiteks Kaali meteoriidikraatrid

Hiidmeteoorkehad (mass üle 100 tonni) läbivad atmosfääri harilikult kosmilise kiirusega ja tekitavad põrkel oma suure kineetilise energia tõttu plahvatades plahvatuskraatri.

"Carancas'e meteoriidikraater Peruu Andides - tekke aeg 15. september 2007.a."

Praegu on Maal teada üle 200 tõenäolise m-i kraatri või -kraatrirühma ning nende avastamine jätkub. Aastas langeb maale u. 1000 m-i, neist leitakse u. 10-15. Meteoriite nimetatakse langemispiirkonna järgi nt. üks tuntuim ja uurituim on 12.02.1947.a. Sihhote-Alini meteoriidisadu Venemaal.

M-d koosnevad põhiliselt raua ja nikli sulameist või silikaatidest (oliviin, pürokseenid jt.) Nende pinda katavad atmosfääri läbimisel tekkinud sulamiskoorik ja madalad lohukesed - regmaglüptid. Enamik meteoriite pärineb väikeplaneetide vööndist.
Maale langeb aastas u. 1000 m-i, keskm. 300 a jooksul 1-2 hiidmeteoriiti. Meteoriidi langemisega kaasneb optilisi, akustilisi jm. nähtusi (boliid, meteoor). Teadust meteoriitidest nimetatakse METEORIITIKAKS. See uurib meteoriitide teket, koostist, ehitust ja füüsikalisi omadusi ning nähtusi, mis kaasnevad meteoriitide langemisega ja vastu Maa pinda põrkamisega ( näit. m-de löökidest tekkinud maapinnavorme ja muutusi kivimeis). Vt. ka tektiidid.
suurimaid meteoriidikraatreid maailmas

Langemiskoht     Riigi nimetus   Läbimõõt (m)   Sügavus (m)     
Manicouagan     Kanada          65 000                  -       
Clearwater      Kanada          20 000                  -       
Bosumtwi        Gaana           10 400                  350     
Kentland        USA             6 000                   -       
Ungava Quebec   Kanada          3 400                   360     
Arizona         USA             1 186                   180
suurimaid meteoriite maailmas
Langemiskoht    Riigi nimetus   Mass (kg)       Tüüp    
Hoba            Namibia         60 000          raud    
Cape York       Gröönimaa       31 000          raud    
Bacubirito      Mehhiko         27 000          raud    
Port Orford     USA             10 000          sega    
Sihhote-Alini   Venemaa         1 745           raud    
Norton County   USA             1 000           kivi
mineraalvesi 

ka ravimineraalvesi, tervisevesi, põhjavesi, millel on mineraalsoolade, gaaside, mikroelementide jms. rohke sisalduse vm. omaduste (radioaktiivsus, happesus) tõttu ravitoime.

Eristatakse süsinikdioksiidi-, raua-, broomi- ja joodirikkaid, sulfiidseid jm. m-i. Peale süsinikdioksiidi võib mineraalvesi sisaldada gaasilist lämmastikku või metaani.

Mineraalvett tarvitatakse joogiks (sh. lauaveena), vanni-, basseini- ja dushiveena. Joogiks tarvitatakse süsinikdioksiidi, sulfiide ja kloriide sisaldavat (seedeelundite, sapi- ja kuseteede, maksa- ja neeruhaiguste ning ainevahetushäirete korral) ja rauarikast mineraalvett (kehvveresuse, menstruatsioonihäirete jm. korral).

Joodi- ja broomirikast vett kasutatakse nii joogiks kui ka vanniveena (ateroskleroosi, mõningate südamehaiguste, hüpertooniatõve kergemate juhtude, liigesehaiguste jm. raviks).

Maailma tuntuimad mineraalveed on:

Eesti mineraalvetest on tuntumad: moreen grnarow

(pr. moraine), liustikuga edasikantav, hrl. sorteerumata ning ümardumata osadest koosnev kivimai ja liustikusete. Tekib liustikule varisenud või liustiku jääkünde tagajärjel sattunud murendist, mida jää liikudes pidevalt peenendab.

Liikuvail liustikel eristatakse pinna-, põhja- ja sisemisi moreene. Moreeni lõimis, kivimiline koostis, värvus ja muud tunnused olenevad eeskätt aluspõhjakivimeist.

Moreenidel paiknevad Eesti viljakamad põllumaad;

morfoloogia grnarow

(morfo + kr logos 'õpetus'), kujuõpetus.

neogeen grnarow

(kr.), uusaegkonna teine ajastu, järgnes paleogeenile ja eelnes kvaternaarile, algas 23+(-)1 mln. aastat tagasi, ketis u. 22 mln. aastat. Termini võttis 1853a. kasutusele Austria geoloog M.Hoernes. N. jaotatakse miotseeniks ja pliotseeniks, nende jooksul omandas Maa tänapäevase ilme.

Toimus alpi kurrutuse peafaas, mil kujunesid nüüdisaja suurimad kurdmäestikud (Alpi-Himaalaja vööndis ja Vaikset ookeani ümbritseval alal - Ida-Aasias, Malai saarestikus, Kordiljeerides). Kerkeliikumine toimus ka vanemais mäestikes (Tjan-Shanis, Altais, Sajaanides, Verhojanski mäestikus) ja platvormidel (Ida-Aafrika kiltmaal, Baikalimaal).

Maakoores tekkisid sügavad alangud, kus paiknevad Punane meri ja Surnumeri ning Baikali, Tanganjika, Malawi, Turkana ja Mobutu Sese Seko järv. Mäetekkega kaasnes tugev vulkaaniline tegevus. Tekkisid Kljutshevskaja Sopka, Fudzhijama, Ararat, Elbrus, Kilimandzharo, Keenia jt. vulkaanid.

Mandrite ja merede piirjooned muutusid tänapäevaste sarnaseks, ainult Põhja-Jäämere piirkonnas oli maismaa palju laiaulatuslikum. Beringi väina piirkonnas säilis Euraasia ja P-Am. vaheline ühendus. Vene tasndiku lõunaosas ja Turkestanis ning Krimmi, Kaukasuse ja Kopetdagi mäestiku eelsel alal laius suur sisemeri - Paratethys.

Neogeeni ladestus on valdavad sisemere- ja järvesetted karplubjakivid, savid, liivad. Jõetasandikel tekkis pruunsüsi (P-Am-s., Lääne-Euroopas, Kaug-Idas). Mägede-eelses ja -vahelistes nõgudes kuhjus suures paksuses jämedateralisi purdsetteid (konglomeraate, liivu). Nendega seonduvad tähtsad naftamaardlad (Lähis-Idas, Kaspia mere ümbruses, Karpaatides, Kesk- ja Lõuna-Am-s, Myanmaris ja Indoneesias).

Magmaliste tardkivimitega on seoses suured vase-, plii-, tsingi-, molübdeeni-, volframi- jmt. maardlad (Vahemere geosünklinaadis).

Neogeeni kliima, taimestik ja loomastik sarnanesid üldjoontes nüüdisaegsetega, kuid miotseenis oli soojem: Lõuna-Euroopas kasvasid nt. palmid, mirdid, mammutipuud ja sooküpressid. Pliotseenis tekkisid tänapäevased taimkattevööndid (peale tundravööndi).

Maismaaselgroogsete hulgas suurenes kiskjaliste, kabjaliste ja londiliste osatähtsus. Ilmusid ahvid, karud, hüäänid, koerad, ninasarvikud, sead, lambad, veised, kaelkirjakud, jõehobud, mastodonid. Miotseeni lõpus ilmusid ka hominiidid.

Eestis neogeeni setteid ei ole;

oandu lade grnarow

varem Vasalemma lade, Ida-Euroopa platvormil keskordoviitsiumi Viru seeria eelviimane lade, lasub Keila lademel, teda katab Rakvere lade; paksus Eesti alal 0,4 - 10 m. Avaneb kitsa vööndina Põhja-Eestis;

Olulisemad paljandid on Padise, Vasalemma ja Vääna jõe ümbruses ning Oandu jõe kaldal (viimasest pärineb lademe nimi). Loode-Eestis koosneb O.l. jämedateralisest tsüstiidlubjakivist või biohermsest lubjakivist (Vasalemma kihistu ülaosa), mujal savikatest lubjakividest, merglitest ja savidest (Hirmuse kihistu).

Olulisemad on okasnahksete , lubivetikate, sammalloomade ja käsijalgsete ning Eesti vanimate tabulaatide ja stromatopooride kivistised.

Lademe tsüstiidilubjakivi on kasutatud põletamiseks ja ehituskivina (Vasalemma marmor), praegu kasutatakse seda põhiliselt killustukuna;

ordoviitsium grnarow

(vanakeldi hõimu lad. nime Ordovices järgi), vanaaegkonna teine ajastu; algas 480+(-)15 mln. aastat tagasi, kestis u. 45 - 50 mln. aastat, järgnes kambriumile ja eelnes silurile; O-i nimetuse võttis 1879.a. kasutusele C.Lapworth, eraldades ta silurist.

Ajastu kestel kujunenud kivimeid käsitletakse o-i ladestusena. O-i tüüpala on Lääne-Inglismaa ja Wales. Praegused lõunapoolkera mandrid moodustasid o-is ühtse hiidmandri GONDVANA, praeguse Euraasia lahus paiknevaid osi (Euroopat, Siberit, Kasahstani, Hiinat) ning P-Am-t eraldasid üksteisest Paleo-Atlandi, Paleo-Tethyse, Aasia ja Paleo-Vaikne ookean.

O-s olid mandrid väga madalad ja kaetud suurte epikontinentaalsete meredega, eriti tolleaegses troopikavöötmes paiknenud P-Am, Euroopa ja Siber. Madalail mandreil oli erosioon nõrk, seetõttu ladestusid meredes valdavalt savid ja lubimudad, mis hilisemal moondel kujunesid lubjakivideks ja savikiltadeks.

Apalatshides ja Tjan-Shani põhjaosas moodustusid o-i lõpus kõrged mäestikud (kaledoonia kurrutus), mille naabruses tekkis liivakive ja konglomeraate. Vulkanismipiirkonnad olid Uural, Wales, P-Am, ja Austraalia idaosa, seal kuhjusid laava tufilasundid; veealuse vulkanismi tagajärjel tekkisid jaspised ja ränikildad. Mereline ja soe kliima soodustas karbonaatste setete teket.

O-i lõpus oli praeguse Aafrika ja L-Am. aladel ulatuslik mandrijäätumine, millega kaasnes järsk meretaseme langus (ilmneb ka Eesti geoloogilistes läbilõigetes).

Taimedest kasvasid o-s merevetikad ja veepiiril algelised maismaataimed.

Selgrootute mereorganismide hulgas olid tähtsamad trilobiidid, käsi- ja peajalgsed ning graptoliidid. Ajastu keskel ilmusid vanimad korallid (tabulaadid, heliolitoidid, rugoosid), stromatopoorid ning merisiilikud (botriotsiidaris), ladestust on leitud esimeste selgroogsete (lõuatute) kivistisi.

O-i setetes leidub P-Am-s naftat ja maagaasi, Ida-Euroopa platvormi loodeosas (valdavalt Eestis) fosforiiti ja põlevkivi.

Estis avanevad o-i setted valdavalt Põhja-Eesti pangal ja sellega piirnevas 40 - 50 km laiuses vööndis ning Hiiumaa põhjaosas ja Vormsil. Ladestu paksus ulatub 180 m-ni. O-mi setted on moodustunud lahetaolises epikontinentaalses meres, mis ulatus praeguse Läänemere piirkonnast Volga ülemjooksuni.

Ajastu algul kujunesid Eesti alal rannalähedased liivakivid, seejärel tumedad savikildad (diktüoneemaargilliit) ning roheline glaukoniitliivakivi. Edaspidi meri sügavnes ning merre kanduva liiva ja savi hulk vähenes.

Ordoviitsiumi karbonaatkivimeid kasutatakse ehituskivina, killustikuna ja tsemenditööstuses;

paleo grnarow

(kr. palaios 'vana'), vana-, muinas-, iidne.

paleogeen grnarow

(kr.), geol. uusaegkonna vanim ajastu , järgnes kriidiajastule ja eelnes neogeenile; algas 65+(-) 3 mln. aastat tagasi, kestis arvat. 42 mln. aastat. Nimetuse võttis 1866 a. kasutusele saksa geoloog K.F.Naumann (1979-1873). Jaotatakse paletseeniks, eotseeniks ja oligotseeniks.

Paleogeenis jätkusid Pangaea hiidmandri lagunemine, Atlandi ja India ookeani moodustumine, Tethyse sulgumine ning alpi kurrutus, tekkisid Alpide, Karpaatide, Kaukasuse, Atlase, Himaalaja jt. noorte kurdmäestike keskahelikud, jätkus Kordiljeeride ja Andide kerkimine. Ida-Aafrikas tekkisid murrangute tagajärjel alangud, kus tänapäeval paiknevad Njassa ja Tanganjika järv ning Punane meri. Mäetekkega kaasnes vulkanism.

Paleogeenis toimus Maa senises ajaloos viimane suur mere pealetung, mis saavutas suurima ulatuse eotseeni lõpus. Meri kattis suure ala Vene tsandiku lõunaosast, Lääne-Siberist, Kesk-Euroopast, Põhja-Aafrikast ja Turkestanist. Neis madalmeredes kuhjunud setteist kujunesid settekivimid, mis sisaldavad mangaani- ja rauamaaki, (Ukrainas, Lääne-Siberis), fosforiiti (Põhja-Aafrikas), alumiiniumimaaki (Ukrainas, Kasahstanis) ja merevaiku ((Lõuna-Baltikumis).

Mäestike äärenõgudes tekkis nafta- ja gaasimaardlaid (Californias, Venetsueelas, Karpaatides, Põhja-Kaukaasias) ning pruunsütt (P-Am-s, Kaug-Idas, Kesk-Euroopas).

Paleogeenis jätkus imetajate kiire areng; ilmusid kiskjalised, kabjalised, vaalalised, loivalised, esimesed londilised, närilised ja ahvilised; Austraalias arenesid kukkurloomad. Selgrootute hulgas olid arvukaimad karbid, teod, nimmuliidid, korallid, käsnad ja merisilikud. P-i teisel poolel ilmusid paljud nüüdistaimed. Eestis paleogeeni setteid teada ei ole;

pangas grnarow

geol. 1. suur rahn 2. rändpangas 3. tektoonilise katte jäänuk 4. maakoore osa, mida ümbritsevad murrangud;

perm grnarow

(Permi linna järgi), geol. vanaaegkonna viimane ajastu, algas 285+(-)15 mln. aastat tagasi, kestis 50-60 mln. aastat; järgnes karbonile ja eelnes triiasele. Nimetuse võttis 1841.a. kasutusele inglise geoloog R.Murchison oma Venemaa ekspeditsiooni (selles osales ka krahv A.F.Keyserling Eestist) materjalide põhjal. Jaguneb vara- ja hilispermi ajastuks.

Permis ühinesid mandrid Pangaea hiidmandriks. Hertsüünia kurrutuse tagajärjel tekkisid Apalatshid, Uural, Tjan-Shan ja Kesk-Euroopa mäestikud. Kurrutusega kaasnesid intensiivne vulkanism ning intrusiivide teke (sh. Siberi platvormil). Permi alguses taandus meri kõigilt mandreilt, ainult Kesk-Euroopas ning Kordiljeeride- ja Uuralide esisel alal olid poolsuletud mered. Neis piirkondades oli valdav kuiv ja soe kliima, seepärast moodustusid merepõhjas rikkalikud kaali- ja kivisoolalademed. (nt.Solikamskis).

Kujunes ka nafta- ja gaasimaardlaid (Petshooras, Bashkiirias, Texases). Niiske kliimaga aladel (Põhja-Uuralis, Siberis, Gondvana lõunaosas) kasvas lopsakas taimestik, selle osistest tekkisid hiljem suured kivisöelademed (Hiinas, Indias ja Venemaa Aasia osas). Geosünklinaalides moodustus nikli-, vase-, rauamaagi- ja plaatinamaardlad. (Uuralis, Tjan-Shanis, Kasahstanis).

Varapermis oli taimestikus endiselt rohkesti kalamiite jt. sõnajalgtaimi. Ajastu teisel poolel suurenes järsult paljasseemnetaimede tähtsus: ilmusid okaspuud, palmlehikud ja hõlmikpuulaadsed.

Mereliste selgrootute loomade hulgas olid ülekaalus foraminifeerid, karbid, sammalloomad, käsijalgsed (produktiidid) ja peajalgsed (goniatiidid). Permi lõpus surid trilobiidid, rugoosid, tabulaadid ja goniatiidid välja.

Selgroogsete hulgas saavutasid maismaal enamuse kahepaiksed (kilppead), meres arenesid kiiresti luukalad; roomajaist olid olemas teriodondid. Eestis permi setteid teada ei ole;

planaarne grnarow

kristalli pinnakihis toimunud muudatus;

porsumine grnarow

geol. kivimite ja mineraalide lagunemine murendiks ning muutumine mitmesuguste keemiliste protsesside (hapendumise, hüdratatsiooni, hüdrolüüsi, leostumise) toimel. Porsumist põhjustavad peam. vesi ja selles lahustunud gaasid, makro- ja mikroorganismid ning orgaanilised happed. Porsumise tagajärjel muutuvad kõvad kivimid pudedaks ja keerukad mineraalid haril. lihtsamaks (tekivad kaoliin, ooker, tulekindel savi, boksiit jt. maavarad) ning moodustuvad uued, samades tingimustes püsivad ühendid. Porsumine toimub eriti kiiresti niiskes kliimas. vt. ka murenemine, rebenemine;

purdkivimid grnarow

ka klastilised kivimid, mineraalide ja kivimite murendist või vulkaanilise klaasi kildudest koosnevad kivimid. Purdkivimeid liigitatakse:

tekke (terrigeensed kivimid, püroklastilised kivimid ja settelis-vulkaanilised kivimid ehk tufiidid);

lõimise, mineraalse koostise (nt. kvartsliivakivi), kivimilise koostise (nt. lubjakivikonglomeraat), tsementeerumismäära (nõrgalt, keskmiselt või tugevastitsementeerunud), tsemendi koostise (nt. karbonaatne) ja koostisosade ümardumise järgi (nt. ümardumata koostisosadega bretsha ja ümardunud koostisosadega konglomeraat).

Savid ei kuulu purdkivimite hulka, neid käsitletakse eraldi rühmana.

Tsementeerumata purdkivimeid kasutatakse (purdsetteid) ehitus- ja teekattematerjalina (liiv, kruus), klaasitööstuses (klaasiliiv), metallurgias (vormiliiv) jm;

rakvere lade grnarow

keskordoviitsiumi noorim lade, lasub oandu lademel ja on kaetud nabala lademega; paksus 2 - 28 m (suureneb loode suunas). Avaneb kitsa vöötmena Narva jõest Riguldini; tuntumad paljandid on Paekülas, Munalaskmes ja Rakveres (paemurrud) ning Oandu ja Narva jõe kaldal.

Rakvere lade koosneb ühtlasest kollakast karpja murruga peitkristallilisest lubjakivist; selles leidub kohati rohkesti sammalloomade, käsijalgsete ja trilobiitide kivistisi;

raudmeteoriit grnarow

peamiselt raua ja nikli sulamist koosnev meteoriit. Raudmeteoriidi kristalliline ehitus sõltub niklisisaldusest (4-62, harilikult 5-15%). Vt. ka Widmannstätteni struktuur;

Widmannstätteni struktuur
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Widmannstätteni struktuur
Meteoriit Viini keiserlikust muuseumist.
Pilt venekeelsest W.Meieri raamatust "Mirozdanie" St.Peterburg 1896

Meteoriitide kollektsioon Viini keiserlikust muuseumist
Klõpsa suurema pildi vaatamiseks
Meteoriitide kollektsioon Viini keiserlikust muuseumist.
Pilt venekeelsest W.Meieri raamatust "Mirozdanie" St.Peterburg 1896

segameteoriit grnarow

haruldane meteoriit, raud- ja kivimeteoriidi siirdevorm. Segameteoriidi raua ja nikli sulamist põhimassis leidub rohkesti (keskmiselt 50%) silikaatidest (pürokseenid, oliviin, plagioklass) koosnevaid suletisi;

silur grnarow

(muistsete Walesi elanike silurite järgi), van. nimetus gotlandium, vanaaegkonna kolmas ajastu, järgnes ordoviitsiumile ja eelnes devonile; algas 435 mln. aastat tagasi, kestis 40 mln. aastat.

Ajastu kestel kujunenud kivimid moodustavad siluri ladestu. Siluris jätkus põhjapoolkera tugev kaledoonia kurrutus, mille tagajärjel tekkis mäestikke (Briti saartel, Skandinaavias, P-Am. idaosas jm.) ning Kasahstani geosünklinaalses meres rohkesti mägiseid saari. Ajastu lõpuks liitusid saared Põhja-Kasahstani, Tjan-Shani põhjaosa, Altai, Sajaanide ning Taga-Baikalimaaga keerulise ehitusega maismaaks.

Kurrutusliikumised põhjustasid üldist maakoore kerkimist, mille tagajärjel hilissiluris vabanes enamik platvorme pikaks ajaks mere alt.

Lõunapoolkera jäi tektoonilisest liikumisest peaaegu puutumata, seetõttu säilisid GONDVANA mandri endised piirjooned.

Siluri madalmeresetete hulgas on valdavad lubjakivid (sealh. korall-, karp- ja krinoidlubjakivi) ja Siberi platvormil liivakivid, sügavamas vees moodustusid merglid, savid ja kildad; vulkanismipiirkonnas tekkisid tufid ja mitmesuguse koostisega laava.

Siluri loomariigi moodustasid peam. selgrootud. Rohkesti oli stromatopoore, tabulaate ja rugoose; nende skeletid moodustasid madalmeres bioherme ja biostroome. Ajastule on eriti iseloomulikud graptoliidid: nende kivistisi kasut. siluri setete biostratigraafilisel liigendamisel juhtkivististena.

Käsijalgseist elasis siluris pentameriidid, atrüpiidid ja spiriferiidid. Liigirikkad loomarühmad olid ostrakoodid, peajalgsed, sammalloomad ja meriliiliad. Trilobiite oli vähem kui ordoviitsiumis; magestunud laguune asustasid ürgvähid eurüpteriidid. Selgroogseid esindasid primitiivsed kalalaadsed lõuatud ning vähesed tõelised kalad (kõhrkalad).

Taimedest kasvasid meres vetikad; maismaalt on leitud psilofüütide jäänuseid.

Siluri ladestu on maavarade poolest suhteliselt vaene. Leidub ehituskivi (lubjakivi. dolomiit, tuff); vulkaaniliste kivimitega kaasnevad vähesed vase- ja rauamaardlad (Norra, Uural), jaspisega mangaanimaagid. P-Am-s leidub kohati naftat, kivisoola ja settelist rauamaaki.

Eestis avanevad siluri kivimid Hiiumaa lõunaosas, Saaremaal ja Muhus ning mandril Haapsalu - Kuimetsa - Tamsalu - Lohusuu joonest lõunas, ladestu paksus küünib 438 m-ni. Ülekaalus on lubjakivi, mergel ja dolomiit, mille lähteaine - mitmesuguse koostisega lubimuda - ladestus läände ja edelasse taanduvas lahes.

tektoonika grnarow

(kr. tektonike 'ehituskunst'), geol. teadusharu, mis käsitleb maakoore ehitust ja arengut, kivimkehade lasumusvorme, nende tekkimise ja arenemise seaduspärasusi ning tektoonilisi struktuure ja liikumisi.

Tektoonilisi liikumisi pöhjustavaid Maa sisejõude nimet. tektoonilisteks jõududeks. Pikaajalisi maakoore liikumisi kujutatakse tektoonilistel kaartidel isobaasidega.

Tektoonika sai iseseisvaks teadusharuks 19. ja 20. saj. vahetusel (R. van Bemmelen, H.Stille).

terrigeenne grnarow

(lad. terrigena 'maast sündinud'), maismaa-, maismaaline, mandritekkeline;

terrigeensed kivimid grnarow

purdkivimid;

triias grnarow

(kr.), keskaegkonna vanim ajastu, järgnes permile ja eelnes juura ajastule, algas 225 mln. aastat tagsi, kestis 32,5 mln. aastat. Ajastu kestel tekkinud kivimid moodustavad triiase ladestu. Triias oli Maa geoloogilise arengu suurimaid geokraatseid perioode; nii lõuna- kui ka põhjapoolkeral paiknes hiigelmanner, neid eraldas oletatavasti kitsas geosünklinaalne meri.

Mandrite äärealadel avaldus vulkanism. Siberi platvormil moodustusid paksukihilised trapid. Ajastu lõpul toimus Verhojanski ja Kordiljeeride geosünklinaalis kurrutus. Euroopas, vähem ka P-Am-s ja Aafrikas moodustusid kuivas palavas kliimas punased kontinentaalsed setted (liiv, savi), Aasia niiskes lähistroopilises ja parasvöötmes kivisöelasundid (Indias, Hiinas, Venamaal Kuzbassis, Tsheljabinski söebasseinis). Meresetteist kujunesid triiase lubjakivid ja savikildad.

Taimkattes olid ülekaalus paljasseemnetaimed: okas- ja hõlmikpuud ning palmlehikud; rohkesti kasvas sõnajalgu.

Mereselgrootute hulgas saavutasid laialdase leviku ammoniidid ja karbid, arvukaimad maismaaselgroogsed olid roomajad (sealh. vanimad kalasisalikud ja plesiosaurused). Ilmusid esimesed algelised imetajad.

Maavarade poolest on triiase kihid suhteliselt vaesed (kivisüsi, lubjakivi, mergel, savi).

vend grnarow

(veneedide järgi), vendi kompleks, Vene platvormi loodeosa vanim, agulaegkonna settekivimite kogum (seda käsitletakse ka ladestuna). Lasub aluskorra ja alamkambriumi balti ladejärgu vahel, koosneb mitmesuguse terasuurusega liivakivist, aleuriidist ja savist;

hõlmab gdoovi ja kotlini kihistu Eestis;

Widmannstätteni struktuur grnarow

struktuur raudmeteoriidis. Kujutab endast valatud või peaaegu sulamistemperatuurini kuumutatud terase struktuuri, milles austeniidist eraldunud ferriit paikneb austeniidi oktaeedriliste kristallide pinnal. Sellise struktuuriga teras pole eriti tugev ega vastupidav ( eriti löökkoormusele ).

Struktuur on nimetatud selle avastaja, austria teadlase A. v. Widmannstätteni (1754 - 1849) järgi.

ürgaegkond grnarow

ehk arhaikum (kr. archaikos) 'vana '), vanim aegkond Maa geoloogilises ajaloos; algas rohkem kui 3,5 mljr. aastat tagasi, kestis u. 1 mljr. aastat.

Arhaikum oli intensiivsete mäetekkeprotsesside ja elava vulkaanilise tegevuse aeg, mistõttu talle vastava arhailise ladekonna kivimid on tugevasti kurrutunud ja intrusioonidest läbitud. A-i valdavaimaks kivimeiks on moondekivimid: gneisis, graniitgneisis, kristalsed kildad, kvartsiidid, harvem marmorid; moondumata süva- ja settekivimid peaaegu puuduvad.

Orgaanilise elu jälgi seni leitud pole, v.a. problemaatiline vetikas Corycium enigmaticum Karjalast ning ainuõõsseid meenutav Atikokania P-Am-st.

Süsiainekogumikud ja lubjakivide esinemine lubavad siiski oletada organismide olemasolu juba arhaikumis. A-i kivimid avanevad ulatuslikult Balti kilbil ja Kanadas.

A-i maavaradest kasutatakse ulatuslikumalt rauamaake.

Eestis kuuluvad a-i kivimid kristalse aluskorra koosseisu;


WM: I.Tarmisto