Auk nr 5 kuju
Väikepildid
Sisukord
1×1px 1×1px
1×1px
Lehekülje koostas &
teostas Ivo Tarmisto
insigiil

 
Augud Tauli rõngasjärve jääs
Riidaja külas Valgamaal

Taulide pere avastas nende kinnistul asuva ja peremehe enda poolt 2001.a. rajada lastud rõngasjärve jääs ajavahemikul 27.02.09. - 07.03.09 kuue augu olemasolu. Esimesena märkas lumisel rõngasjärvel lume sees olevaid tumedaid laikusid perenaine Tiiu. Aukude mõõdistamise ja fotografeerimise käigus 16. - 17. märtsil leiti veel kolme augu olemasolu. Seega on tegu üheksa auguga rõngasjärve jääs. Laikude kohalt lund eemaldades selgus, et jääs olid korrapärased ringikujulised augud. Aukude avastamise momendil puudusid lumel inimeste jäljed, nagu alloleval fotol näha on. Aukude läbimõõt jää ülemises osas varieerus 120 mm kuni 260 mm. Aukude läbimõõt jääkihi alumises osas varieerus 100 mm kuni 200 mm. Seega on arvutuste järgi 9 augu keskmine koonilisuse suurus 43,3 mm. Kooniliste jääaukude seinapind on vägagi korrapärase ringi kujuline ja ühtlane. Seinapinna ühtlusest annab tunnistust august nr 9 tehtud foto koos labida kollase käepidemega augus olevas vees. Näha on auk nr 9 seinalt peegelduvad kollase värvusega ringilõigud.
Valgamaa päästeosakonna juhataja Alar Roop teostas radioaktiivse kiirguse mõõtmist aukude juures. Kõikide aukude juures oli loodusliku radioaktiivse kiirguse tase madal, jäädes vahemikku 0,02 - 0,12 µSv/h, mis on iseloomulik kiirguse tasemele veepinna kohal. Radionukliididest tingitud looduslik foon oleneb paikkonnast ja kõigub vahemikus 0,12 µSv/h kuni 0,20 µSv/h. Täpsemalt teemast - "Looduslik radioaktiivne kiirgus"

Augu avastamise momendil puudusid lumel inimeste jäljed
Auk number 6 algselt enne selle avamist
Aukude asend Tauli rõngasjärve jääs
koos vahekaugustega meetrites
Aukude asend ja vahekaugused Tauli rõngasjärve jääs Mõõdistustulemuste tabel
Selgitav
info
Mõõde
mm
või
Mõõtühik
Aukude numbrid ja mõõdistustulemused
Aukude läbilõige
Aukude läbilõige skemaatiliselt
A - Ülemine mõõde
B - Alumine mõõde
C - Mõõde jää pinnalt
D - Jää paksus
E - Järvejää kogupaksus
H - Sügavus põhjani
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
260 120 140 250 230 220 150 220 200
B
150 100 110 200 190 190 110 150 200
C
660 350 470 850 1000 800 850 560 450
D
125 170 170 90 80 50 250 130 140
E
370 350 330 380 380 380 380 360 330
H
1680 1850 2160 2430 2820 3360 2900 1590 1200
Radioaktiivse
kiirguse mõõtmine
µSv/h
0,02 0,12 0,02 0,07 0,05 0,02 0,07 0,02 0,12
Temperatuuride
mõõtmine pinnalt
oC
0 0 +0,5 0 +0,2 +0,2 +0,4 0 0
1,0 m
sügavuselt
oC
+1,2 +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +1,5 +1,7 +1,5 +1,2
Põhja pealt või
põhjast kõrgemalt
oC
mm
+2,2 +1,8 +1,8 +2,0 +1,0
320
+1,8
860
+3,0
400
+1,8 +1,4
Lohkude sügavused
pinnases aukude all
mm
puudub puudub puudub 100 puudub puudub puudub 60 80
Aukude 1 kuni 6 mõõdistused: 10. märts 2009.a.
Aukude 7 kuni 9 mõõdistused: 17. märts 2009.a.
Radioaktiivse kiirguse mõõtmine: 17. märts 2009.a. seadmega "Pakri - 2", firma "ENGLO" toode
Temperatuuride mõõtmine: 18. märts 2009.a. kell 10.45 - 12.05
Videomaterjal salvestatud: 17. märts 2009.a.
Mõõdistused: Ants Taul, Tiiu Taul, Tõnis Taul, Ivo Tarmisto
Radioaktiivse kiirguse mõõtmine: Alar Roop - Valgamaa Päästeosakonna juhataja
Videomaterjal: Andrus Taul

Tagasi algusesse